Spalovnu v Rybitví odmítlo i Ministerstvo životního prostředí

Pavla Finfrlová v Senátu ČR Dva a půl roku trvala „bitva“ o spalovnu průmyslových odpadů, kterou chce v Rybitví nedaleko Pardubic provozovat česko-rakouská společnost AVE CZ. V neděli ji ministerstvo životního prostředí ukončilo, když vydalo v rámci projednávání vlivu tohoto záměru na životní prostředí (EIA) nesouhlasné stanovisko. Dalo tak za pravdu desetitisícům odpůrců této stavby.

Odmítavým stanoviskem MŽP však „případ spalovna“ nekončí. Společnost AVE může dál usilovat o realizaci svého záměru. Může například verdikt ministerstva napadnout a pokusit se o obnovu řízení, nebo požádat o stavební povolení. Stanovisko ministerstva je totiž pouze doporučující a stavební úřad se jím nemusí řídit. Kontrola veřejnosti tedy musí fungovat dál.

Spalovna stojí v areálu čistírny odpadních vod, kde sloužila pro spalování kalů. Čistírnu samotnou koupilo před lety město Pardubice a již tehdy deklarovalo, že bude zásadně proti zprovoznění spalovny na daném místě, pouze několik set metrů od obytné zástavby, léčebny dlouhodobě nemocných a na návětrné straně Pardubic.

Společnost AVE přesto odstavenou spalovnu od Synthesie koupila a v červenci 2007 oznámila záměr její modernizace. Vyvolala tím lavinu nesouhlasu jednotlivých obyvatel, ekologických i občanských sdružení, ale také měst a obcí ležících v širokém okolí. Petici požadující, aby kompetentní orgány státní správy upřednostnily zájem veřejný – zdraví obyvatel, ochranu životního prostředí a majetku před ekonomickým zájmem soukromé firmy, podepsalo téměř 50.000 lidí.

Veřejného projednávání záměru, které se muselo konat v ČEZ aréně, se zúčastnily tisíce obyvatel Pardubicka, Královéhradecka a Chrudimska.

Náměstkyně královéhradeckého primátora Pavla Finfrlová se osobně zúčastnila veřejného projednání záměru i projednávání petice občanů v Senátu, kde tlumočila usnesení, kterým Rada města Hradec Králové jednoznačně vyjádřila nesouhlas se záměrem modernizace spalovny.

„Všichni, kteří se ve věci spalovny angažovali, si zaslouží poděkování. Já osobně bych rád poděkoval svým kolegům z Hradce Králové a Chrudimi, ale zejména členům o.s. Stop spalovně. Odvedli kus dobré práce a zamítavé stanovisko je především jejich zásluha,“ řekl pardubický primátor Jaroslav Deml.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty