Rekonstrukce Šimkových sadů

Cílem rekonstrukce bylo vytvoření polyfunkčního objektu pro rekreaci a odpočinek občanů a návštěvníků města s důrazem na přírodní a kulturní potenciál místa.

Název projektu

Šimkovy sady

Operační program

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Oblast podpory

2.1. Rozvoj regionálních center

Zařazeno v IPRM

Ano - IPRM Centrum

Termín realizace

6/2012 – 10/2013

Celkové náklady

69,14 mil. Kč vč. DPH

Výše dotace

32,53 mil. Kč

Místo realizace

Šimkovy sady - mezi ulicemi Buzulucká, Šimkova, Akademika Bedrny a Pilnáčkova

Zhotovitel stavby

Pontevia Corp a.s., SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., PIIS s.r.o.

Popis projektu

- rekonstrukce stávajícího parku (nová zeleň, stezky pro pěší a cyklisty)

- rekonstrukce rybníka a přilehlé rotundy

- nový mobiliář (lavičky, osvětlení)

vybudování 2 dětských hřišť

Kontaktní osoba

Ing. Zuzana Hovorková

tel.: +420 495 707 597

Zuzana.Hovorkova@mmhk_cz

Foto

logo_EU_ROP_nutsIIsv.png

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty