Setkání občanů ve Slatině prostřednictvím zdejší KMS

Setkání občanů ve Slatině Rekonstrukce nevyhovující kanalizace v ulici U Jednoty a celkový pohled na Slatinu z hlediska prováděné studie odtokových poměrů, to byla dvě hlavní témata setkání občanů prostřednictvím tamní komise místní samosprávy. Konkrétní případy nefunkční kanalizace ve zmíněné ulici byly řešeny s technicko-provozním náměstkem VAKu Pavlem Loskotem a s přítomným projektantem. Řešení problémových míst bude vyžadovat přesné dodržení návrhu projektanta. Tématu vody a to hlavně té dešťové se týkala druhá část setkání, kdy náměstkyně primátora za oblast životního prostředí Pavla Finfrlová seznámila osobně všechny s průběžnými výsledky studie odtokových poměrů, která pilotně probíhá právě ve Slatině.

Diskuse s občany ve SlatiněDiskuse s občany ve Slatině

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty