"Se strážníkem ve městě, cítíme se bezpečně"

Výtvarná soutěž pro žáky prvního stupně základních škol                                   

       Strážník          Strážníci pomáhají dětem, děti pomáhají strážníkům 

Městská policie Hradec Králové ve spolupráci s  Magistrátem města Hradce Králové vyhlašuje druhý ročník výtvarné soutěže na téma:

„Bezpečnost dětí ve městě“

Oddělení prevence kriminality Městské policie Hradec Králové se celoročně věnuje problematice bezpečného chování dětí. V preventivních besedách strážníci zdůrazňují pravidla bezpečného chování a správné reagování v nebezpečných situacích. Učí děti všímavosti k ostatním lidem i svému okolí, potřebě nebýt lhostejný k těm, kteří se dostali do problému či nebezpečí a nebát se zavolat sobě nebo jiným pomoc. Zdůrazňují, že přivoláním policie, hasičů nebo záchranky, dokáže i malé dítě účinně pomoct. Pravidelnou výukou se snaží městská policie předcházet zbytečným nehodám a nebezpečným situacím, do kterých se děti často dostávají svojí nevědomostí, nepozorností nebo neznalostí.

Cíl soutěže: V kresbách a malbách žáci vyjádří, jak vnímají bezpečné chování, jak jim strážník může pomoci, či jak sami mohou být nápomocni policii.

Po dohodě s Magistrátem města budou vítězné práce vystaveny ve vestibulu Magistrátu města HK. Pro vítěze jednotlivých kategorií jsou připraveny odměny. Ceny budou předány ředitelem Městské policie Hradec Králové Ing. Miroslavem Hlouškem a zástupcem Magistrátu města HK.

 Kategorie podle ročníků:  1. třídy, 2. třídy, 3. třídy, 4. třídy, 5. třídy. Prosíme o zaslání tří nejlepších prací z každé třídy na naši adresu, případně osobní doručení.  O výsledcích Vás budeme informovat.

Uzávěrka soutěže: 31. 03. 2011

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty