Sdružení Mamma HELP slavilo pět let

Mamma Help - foto z oslavy Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, 7. října v rámci Týdne sociálních služeb oslavilo pět let svého působení v Hradci Králové. Součástí oslav byla soutěž o nejlepší bramborový salát, který dělaly klientky sdružení. Mezi porotci byli i náměstkyně primátora Pavla Finfrlová a náměstek primátora Martin Soukup.

„Jsem rád, že se Mamma HELP v Hradci Králové udržel. Je dobře, že se na Gočárově třídě pro toto sdružení podařilo najít vhodné prostory. Do dalších let sdružení přeji co nejvíce spokojených a zdravých klientek,“ řekl náměstek primátora Martin Soukup. Mamma help - foto z oslavy

Foto z oslavy.

  

Mamma help - potrota hodnotící soutěž o nejlepší bramborový salát

V rámci oslav se konala i soutěž o nejlepší bramborový salát, který dělaly klientky sdružení Mamma HELP. Na snímku je porota při hodnocení.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty