Rekonstrukce náměstí 28. října a ulice S. K. Neumanna a Dukelská

Smyslem rekonstrukce této části Hradce Králové bylo zajištění optimálního provozu v této části města včetně jeho moderního architektonického pojetí. Obsahem rekonstrukce bylo Náměstí 28. října a části ulice S. K. Neumanna včetně inženýrských sítí, vodních prvků, tržnice a mobiliáře. Dále rekonstrukce Dukelské třídy, včetně inženýrských sítí, vytvoření pěší zóny s jízdními pruhy pro cyklisty a potřebné vegetační úpravy.

Název projektu

Rekonstrukce náměstí 28. října  a ulic S. K. Neumanna, Dukelská

Operační program

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Oblast podpory

2.1. Rozvoj regionálních center

Zařazeno v IPRM

Ano - IPRM Centrum

Termín realizace

05/2012 – 11/2013

Celkové náklady

98,78 mil. Kč

Výše dotace

31,71 mil. Kč

Místo realizace

Náměstí 28.října, ulice S.K.Neumanna, Dukelská

Zhotovitel stavby

Sdružení 28. října - SOVIS - ALPINE

Popis projektu

- rekonstrukce náměstí a části ulice S.K.Neumanna, včetně inženýrských sítí, vodních prvků, tržnice a mobiliáře

- rekonstrukce Dukelské třídy, včetně inženýrských sítí, vytvoření pěší zóny s jízdními pruhy pro cyklisty

- vegetační úpravy

Kontaktní osoba

Ing. Alena Machaňová

tel.: +420 495 707 599

alena.machanova@mmhk_cz

 Fotologo_EU_ROP_nutsIIsv.png

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty