Rodinné pasy rodinám s dětmi šetří peníze

Část loga rodinných pasů Město Hradec Králové v současné době plánuje, že se ještě více zapojí do projektu Rodinné pasy, jehož garantem v našem regionu je Královéhradecký kraj. Každá rodina s dítětem mladším osmnácti let, která se do projektu zdarma zaregistruje, získá slevovou kartu –takzvaný Rodinný pas. Ten držitele opravňuje k uplatnění slevy v subjektech, které jsou do projektu zapojeny. Nabídka poskytovatelů slev je uvedena na webu www.rodinnepasy.cz (na této stránce se také rodiny mohou do projektu přihlásit).

V Hradci Králové například mohou držitelé Rodinných pasů uplatnit 65% slevu při vstupu na Bílou věž. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové zase nabízí 10% slevu na roční registrační poplatek. Poskytovatelů slev je v Hradci více, každopádně vedení města v současnosti zvažuje, že do tohoto slevového systému zapojí například městské lázně, nové koupaliště, zimní stadion a další zařízení.

„Cílem Královéhradeckého kraje je vybudovat postupně na svém území širokou síť poskytovatelů slev působících zejména v oblasti kultury, sportu, dalších volnočasových aktivit, ubytování a stravování, a podporovat tak aktivní a především společné trávení volných chvil rodičů a dětí za finančně zajímavých podmínek,“ uvedl Miroslav Uchytil, člen Rady Královéhradeckého kraje.

„Rodinné pasy jsou turistickým produktem, který je pro organizace určitým marketingovým nástrojem, díky němuž se zvyšuje povědomí například o zapojených turistických atraktivitách. Město sice má ve svých zařízeních, mezi které patří například městské lázně, zaveden systém rodinných slev, chtěli bychom ale navíc do našeho vstupenkového systému v různých zařízeních zapojit i možnost využití dalších slev v rámci Rodinných pasů, což rodiny s dětmi jistě uvítají,“ řekl náměstek primátora Martin Soukup.

Dodal, že o tom, zda Rodinné pasy budou platit v dalších městských zařízeních, bude rozhodnuto nejpozději v květnu.

Ilustrační foto - holčička s rodinným pasem

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty