Rock for People nezklamal

Rock for People 2010 Na 28,5 tisíce nadšenců z celé Evropy si přijelo poslechnout kvalitní sérii 117 rockových kapel. O bezpečnost lidí se v areálu postaralo cca 130 pracovníků a silnice zažily zvýšený nápor dopravních kontrol. Tak nějak lze popsat jeden z největších festivalů rockové hudby v Evropě.

Vzhledem k očekávanému zvýšenému pohybu chodců z nádraží do areálu letiště a zpět pořadatel objednal a předem uhradil speciální kyvadlovou dopravu. Cestující na této mimořádné lince jízdné neplatili, veškeré náklady šly za pořadateli. Mimořádná linka zastavovala na 6 zastávkách, z nichž na každé se ve speciálním jízdním řádu objevila během pěti dnů 117krát. „Navíc jsme posílili linku číslo 15 velkokapacitními kloubovými autobusy, kde platilo jízdné dle platného tarifu MHD. Vzhledem k tomu, že se jedná o spolupráci probíhající již několik let, jsou jednání krátká a věcná a oběma stranám je jasné, co je nutné zajistit,“ doplnil Leo Sedláček z Dopravního podniku města Hradce Králové. Dopravní podnik je připraven podobným způsobem zajistit dopravu na obdobné akce na letišti. V letošním roce to bude zejména HIP HOP KEMP a CIAF.

„Za celé čtyři festivalové dny jsme zaznamenali relativně málo stížností,“ dodal ředitel městské policie Miroslav Hloušek a upřesnil, že všechny stížnosti, které se vesměs týkaly jen hlučné produkce, městská policie předá k dořešení správnímu orgánu.

Nekonfliktní sdílení zážitků různých skupin v publiku ilustroval například zcela zaplněný stan při koncertu Marie Rottrové, jemuž přihlíželo i šest desítek seniorů z Hradce Králové a okolí. „Návštěvu seniorů na živém vystoupení Marie Rottrové v rámci festivalu se podařilo realizovat díky Centru sociální pomoci a péče. Titul Obec přátelská celé rodině si opravdu naše město zasloužilo a to ze všech úhlů pohledu,“ říká radní Naďa Štěrbová, která výpravu doprovázela.

Opomenout ovšem nelze ani vystoupení hradecké formace Standby, jež bylo tlumočeno do znakové řeči v rámci projektu Dva světy. Tak se letos poprvé mohli neslyšící těšit z rockové muziky také díky pořadatelům Rock for People, kteří unikátní projekt zařadili do programu a díky městu Hradec Králové, které zajistilo pro neslyšící volné vstupenky. "Jsem ráda, že jsem se svou kapelou Standby mohla oslovit i ty, kterým slova našich písní obratem z podia překládali tlumočníci. Atmosféra byla vynikající a publikum o to více vděčné," dodala hlavní protagonistka skupiny Standby Žofie Dařbujánová.

Poslední den konání festivalu získal Rock for People certifikát Čistý festival a díky nejdelší soustavě více než 85 tisíc pivních kelímků aspiruje na zápis do knihy rekordů. Bez zajímavosti není ani to, že během 4 dnů bylo vytříděno 80 % veškerého odpadu vyprodukovaného ve Festivalparku i stanovém městečku.

Pořadatel zajistil 50 míst na tříděný odpad. Každé z uvedených stanovišť bylo schopné pojmout do popsaných barevných pytlů tři druhy odpadu: plast, papír a hliník. Po dobrých zkušenostech z předešlého ročníku festivalu byl použit i systém zpětného odběru kelímků. Za každý kelímek sběrač dostal 50 haléřů. „Spolupráci s pořadatelem hodnotíme kladně, zvláště pak z pohledu kontrolovaného třídění odpadu, který probíhal v jednom z Úlů (pozn. redakce: úložiště letadel),“ řekl Radek Sokol ze společnosti Hradecké služby, která pro pořadatele zajistila následné využití a odstranění odpadů.

Na separační lince se vystřídalo téměř 200 lidí - základem bylo 75 lidí ve 3 směnách. V tomto pracovišti byl obsah jednotlivých pytlů pečlivě zkontrolován. Tři základní komodity budou odvezeny z areálu ve velkoobjemových kontejnerech k dalšímu zpracování. Součástí komplexního čištění areálu bezprostředně po festivalu bude i úklid přístupových cest a sousedícího okolí.

„Jsem potěšena, že pořadatel o takových možnostech pouze nemluví, ale snaží se je maximálně využít a rok od roku zlepšovat“ zhodnotila festival po této stránce náměstkyně primátora Pavla Finfrlová zodpovědná za oblast životního prostředí.

Plast 14,94 t
Papír 5,1 t
Sklo 7,22 t
Směsný komunální odpad 17,2 t
Kov 0,6 t
Celkem 45,06 t

Rock for People 2010

Koncert skupiny STANDBY pro neslyšící

Koncert Marie Rottrové

Marie Rottrová

Posbírané pivní kelímky

Třídící centrum

Sběrači kelímků

Jedno z padesáti sběrných míst

Celkem 550 ošetřených

Pohled na hlavní vchod

Kyvadlová doprava Terminál hromadné dopravy - letiště

Zábava pro nejmenší

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty