Rekonstrukce domu U Špuláků finišuje

Dům U Špuláků Kompletní rekonstrukce historického domu U Špuláků, který stojí na Velkém náměstí, se chýlí ke konci. Prostory tohoto objektu byly před rekonstrukcí využívány mimo jiné jako obřadní síň, teď je však plánováno širší využití této budovy. Dodejme, že v domě U Špuláků, jehož rekonstrukce je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie, se narodil někdejší starosta František Ulrich.

Dům U Špuláků se dočkal celkové opravy. „Kompletní rekonstrukce zahrnovala opravu všech prostor – včetně rekonstrukce zcela nebo zčásti zasypaného sklepení. Tento dům bude okrasou starého města. Předání objektu do užívání je naplánováno na první zářijový týden. Řeší se i interiéry, nevylučujeme tedy, že termín předání budovy bude o měsíc posunut, nicméně to v tuto chvíli zatím není jasné,“ konstatoval náměstek primátora Martin Soukup.

Dům U Špuláků

Projekt Dům U Špuláků - je zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje města“, aktivita 2.2.1 Rozvoj infrastrktury pro kulturní a sportovní aktivity. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

Regionální operační program NUTSII Severovýchod

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty