Radní v Hradci Králové chtějí zřídit nové Školní poradenské pracoviště

Ing. Martin Soukup, náměstek primátora Členové Rady města Hradce Králové 27. července odsouhlasili založení Školního poradenské pracoviště. Tato příspěvková organizace města v Hradci Králové vznikne od 1. ledna 2011, pokud její zřízení schválí zastupitelé. Pracovníci nového subjektu by měli v hradeckých základních školách poskytovat diagnostické, poradenské a terapeutické služby. Mezi činnosti, jimiž by se mělo Školní poradenské pracoviště zabývat, bude patřit například diagnostika sociálních vztahů mezi žáky a klimatu v třídních kolektivech – prevence šikany, řešení případů šikany, řešení negativního chování žáků atp.

Tuto službu v hradeckých školách v předchozích letech zajišťovalo Středisko výchovné péče Domino, které spadá pod Dětský diagnostický ústav, ovšem v rámci projektu „Transformace Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základní školy a školní jídelny v Hradci Králové“ došlo mimo jiné k propojení pracovišť SVP Domino a SVP Návrat. Služby školám, které zajišťovalo SVP Domino, jsou postupně utlumovány.

„Školní poradenské pracoviště by při zahájení činnosti tvořil tým tří až pěti odborníků z řad psychologů a speciálních pedagogů, chybět by neměl ani sociální pracovník. Nová organizace by poskytovala služby všem základním školám v Hradci Králové a při své činnosti by měla spolupracovat s dalšími subjekty, které jsou zapojeny do systému včasné intervence – svou činností naváže na osvědčený a žádaný projekt „Bezpečná třída“, díky kterému se dařilo odhalovat a řešit například vztahové a jiné problémy mezi žáky,“ uvedl náměstek primátora Martin Soukup.

Dodal, že zaměstnanci Školního poradenského pracoviště se zaměří na působení přímo ve třídách, kde budou pracovat s celými třídními kolektivy, ale jejich úkolem bude i individuální práce s žáky mimo třídní kolektivy. Pro začátek by příspěvková organizace měla sídlit v prostorách budovy bývalé ZŠ Jih.

„Náklady na provoz nové příspěvkové organizace jsou vyčísleny na 300 tisíc ročně, jednorázové vybavení pracoviště přijde také zhruba na 300 tisíc korun. Zapsáním příspěvkové organizace do rejstříku škol a školských zařízení budou mzdové náklady hrazeny státem,“ řekl Martin Soukup.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty