Arcibiskup Otčenášek oslavil devadesátiny

Karel Otčenášek Mezi spoustou gratulantů, kteří popřáli emeritnímu biskupovi královéhradeckému a osobní arcibiskupovi Karlu Otčenáškovi k jeho devadesátým narozeninám, byli i radní města Hradce Králové, kteří mu, v čele s primátorem Otakarem Divíškem, v pátek 30. dubna předali vozík, který si přál. Na zakoupení tohoto daru se složili všichni městští radní. O den později, 1. května, se konala velkolepá oslava narozenin Karla Otčenáška, na kterou se sjeli lidé z různých koutů republiky i ze zahraničí. Mezi hosty byl také prezident ČR Václav Klaus, oslavenci přijela zazpívat Lucie Bílá. Karel Otčenášek oslavil nejen devadesátiny, ale také 65. výročí kněžského a 60. výročí biskupského svěcení.

Oslavenci popřál i arcibiskup Dominik Duka

V katedrále svatého Ducha se 1. května konala slavnostní bohoslužba. Katedrála byla zaplněna, bohoslužbu sledovali i lidé na velkoplošné obrazovce ne Velkém náměstí, kde se po ukončení bohoslužby konala veřejná oslava výročí Karla Otčenáška.

Vystoupil sbor Boni Pueri, zazpívala Lucie Bílá, nechyběla samozřejmě řada proslovů a gratulací.

Na oslavě byl také arcibiskup pražský a primas český Dominik Duka, bývalý biskup královéhradecký, který o Karlu Otčenáškovi řekl: „Modlili jsme se za něho v době, kdy byl ve vězení, a věděli jsme, že on je naším biskupem. Mohli jsme prožít jeho radostný nástup do naší katedrály svatého Ducha a jsme zde i nyní. Oslavenci přeji klidné dny a zdravotní pohodu, také vědomí, že není sám, že na něho myslíme. Přeji mu, aby byl pro něho jeho náboženský život v dalších dnech, měsících a letech opravdu posilou.“

Prezident o Karlu Otčenáškovi: „Setkání s ním pro mě vždy bylo inspirací a přínosem“

Karel Otčenášek byl několikrát vězněn, což při svém proslovu připomněl i prezident Václav Klaus: „Po nezdařených pokusech přemluvit ho ke spolupráci se ho komunisté rozhodli umlčet. Ani to se jim nepodařilo. Dlouhých jedenáct let strávených ve věznicích Karla Otčenáška lidsky ani občansky nezlomilo. Ve svých názorech a postojích zůstal pevný. Nezahořkl. Neizoloval se. Jeho radostí vždy bylo a je být ve společnosti druhých,“ řekl Václav Klaus, který ocenil Otčenáškovi bohaté zkušenosti i to, že je neustále předává dál.

Prezident Klaus ocenil také knihy Kamínky, na jejichž vydávání se Karel Otčenášek podílel. Označil je za unikátní sbírku svědectví o životě a pronásledování věřících v době komunistické náboženské persekuce – za memento, které zde zůstane jako odkaz dalším generacím.

„Karel Otčenášek je čestným osobním arcibiskupem, byl osobním přítelem papeže Jana Pavla II., ale především, a hlavně, je spjat s královéhradeckým biskupstvím. I když biskupské svěcení přijal již před šedesáti lety, ujmout se svého úřadu v Hradci Králové mohl naplno až po roce 1989, po zhroucení komunismu. Obdivuhodnou energií se pustil do obnovení místního církevního života. Podařilo se mu propojit současnost a minulost – navázat na tradici vycházející z doby jeho mládí a přizpůsobovat ji požadavkům moderní doby. Královéhradecká diecéze dokázala projít mnoha obtížemi především díky jeho osobnímu nasazení. Vím také, že velká láska pana arcibiskupa patří zdejší katedrále, o jejíž dnešní význam a stav se výrazně zasloužil. Setkání s ním pro mě vždy bylo inspirací a přínosem. Nepochybuji, že totéž řekne každý, kdo měl příležitost osobně ho poznat. Přeji proto jemu i nám všem, aby měl stále hodně sil pokračovat v poslání, kterému zasvětil celý svůj život,“ řekl pan prezident, který oslavenci popřál hodně zdraví a síly do dalších let.   

Mezi gratulanty také zástupci města

Jak jsem již uvedl, zástupce města Karel Otčenášek přijal 30. dubna ve své pracovně v sídle biskupství. Jednalo se o velmi neformální setkání. Za vedení města se ho zúčastnili: primátor Otakar Divíšek, náměstek primátora Martin Soukup, dále členové rady města Vladimíra Šilhánková a Vladimír Springer.

„Pan arcibiskup Otčenášek, kterému bylo 13. dubna devadesát let, je jednou z nejvýznamnějších postav nejen Královéhradecka, ale celé České republiky. Na setkání jsme mu slavnostně předali jako dárek k narozeninám vozík, který si přál,“ řekl náměstek primátora Martin Soukup. Dodal, že zástupci města arcibiskupu Otčenáškovi popřáli především hodně zdraví, vitality a jasnou mysl.

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Foto z oslavy narozenin Karla Otčenáška

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty