Průzkum mapuje potřebnost sociálních služeb

Foto z prezentace průzkumu Zástupci Univerzity Hradec Králové 11. února v Adalbertinu představili Průzkum potřebnosti sociálních služeb na území města Hradce Králové, jehož výsledky město využije jako podklad pro zpracování třetího plánu sociálních a souvisejících služeb Hradce Králové na roky 2010 až 2012.

„Plán sociálních a souvisejících služeb je strategií rozvoje sociální oblasti. Jakmile bude třetí plán na období 2010 – 2012 projednán ve volených orgánech, stane se součástí strategického plánu rozvoje města. Členům rady a zastupitelstva bude tento materiál předložen v březnu,“ uvedl Marek Šimůnek, vedoucí magistrátního odboru sociálních věcí a zdravotnictví a současně ředitel úřadu pro grantovou politiku města. Dodal, že cílem průzkumu bylo zjistit potřebnost sociálních služeb na území města.

V rámci Průzkumu potřebnosti sociálních služeb na území města Hradce Králové bylo při dotazníkovém šetření osloveno 1003 respondentů, kteří byli rozděleni do pěti skupin: senioři, zdravotně postižení občané, rodiny s dětmi, rizikové skupiny a menšiny, přičemž v dotazníkovém šetření byly zjišťovány jejich potřeby v oblasti sociálních služeb. Kromě dotazníkového šetření průzkum obsahoval závěry z rozhovorů s odborníky.

„Průzkum například ukázal, že lze v budoucnu očekávat rostoucí zájem o využívání domovů pro seniory a také o hospicovou péči. Potvrdilo se také, že by město mělo do budoucna počítat s rozšířením denních stacionářů pro seniory. Těší mě, že odborníci v rámci rozhovorů pozitivně reflektovali stávající systém sociálních služeb pro seniory,“ konstatoval náměstek primátora Martin Soukup.

„Až se bude dělat podobný průzkum příště, doporučovala bych, aby byly některé otázky ještě více rozpracovány. Výsledky průzkumu mají vypovídající hodnotu, jednotlivé závěry jsou přínosem pro město, které, a to i díky pracovníkům odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dlouhodobě odvádí v sociální oblasti velký kus dobré práce,“ řekla radní a zastupitelka Naďa Štěrbová.

Foto z prezentace průzkumu potřebnosti sociálních služeb

Foto z prezentace průzkumu potřebnosti sociálních služeb

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty