Příprava a řízení IPRM Centrum

Hlavním cílem projektu  je řízení celého Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové, který je schválen pod názvem "Centrum města = pól růstu a rozvoje města". Tuto službu pro Magistrát města Hradec Králové na základě smlouvy ze dne 19.2.2009 zajišťuje Centrum evropského projektování a.s., které napomáhá městu koordinovat dílčí projekty v rámci IPRM, do nichž patří též projekty tématických operačních programů.

Název projektu

Příprava a řízení IPRM Centrum

Operační program

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Oblast podpory

2.1. Rozvoj regionálních center

Zařazeno v IPRM

Ano - IPRM Centrum

Termín realizace

2009 – 11/2015

Celkové náklady

6.896.050,- Kč vč. DPH

Výše dotace

5.745.025,- Kč vč. DPH

Místo realizace

Hradec Králové - centrum vymezené Dokumentem IPRM

Zhotovitel

CEP, a.s.

Popis projektu

administrace IPRM Centrum

Kontaktní osoba

Ing. Zuzana Hovorková

tel.: +420 495 707 597

Zuzana.Hovorkova@mmhk_cz

 Foto

logo_EU_ROP_nutsIIsv.png

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty