Prioritní požadavky

Březhrad  Nový Hradec Králové  Pražské Př. Sever  Střed města historická část
Kukleny  Piletice  Roudnička  Svinary
Malšova Lhota  Plácky  Rusek  Svobodné Dvory
Malšovice  Plačice  Slatina  Třebeš
Moravské Př. Jih  Plotiště  Slezské Př. Jih  
Moravské Př. Sever  Pouchov - Věkoše  Slezské Př. Sever  
Moravské Př. Východ  Pražské Př. Jih  Střed města  
Uvedeny jsou pouze ty požadavky, které jsou v dlouhodobém řešení či jsou uvedeny v doporučeném plánu realizací.
KMS Březhrad- priority
Posunutí a rekonstrukce zastávky MHD k bytovým jednotkám
Vybudování víceúčelového sportovního hřiště pro volnočasové aktivity občanů se zázemím pro SDH Březhrad
Dobudování cyklostezky mezi Makrem a Tescem
KMS Kukleny - priority
Rekonstrukce Pražské třídy (chodníky, zeleň, cyklostezky a parkovací stání) - OPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZREALIZOVÁNA v úseku od křižovatky s ul. Zelená až k Anenskému náměstí
Oprava Pardubické ulice
KMS Malšova Lhota- priority
Cyklistická stezka ke Stříbrnému rybníku
KMS Malšovice- priority
Oprava - rekonstrukce ul. Zámostí od ul. Úprkova čp. 4 po ul. Přímská čp. 258 (havarijní stav - vozovka, chodníky, zeleň)
Zákroje pro parkování v ul. Na Občinách (souvisí s požadavkem Realizace ul. Náhon)
Realizace ul. Náhon - II. etapa Křižovatka U Husa
HKVS - Centrum mladých
Oprava asfalt. chodníků Úprkova ul.
Rozšíření parkoviště ul. Kpt. Fechtnera
KMS Moravské Předměstí - jih- priority
Rozšířit parkovací místa v ul. Formánkova
Vybudovat cyklostezku až do Vysoké nad Labem
Rekonstrukce areálu Hvězda
Oprava chodníků
KMS Moravské Předměstí - sever- priority
Vybudovat parkoviště v ul. Domečkova, celková rekonstrukce komunikace + nové parkoviště

Oprava ul. Štolbova - Slunečná

KMS Moravské Předměstí - východ- priority
Úprava komunikace Na Cvičišti před domy čp. 568-579
Zhotovení zákrojů pro odstavné parkování na konečné stanici autobusů MHD č. 23 a 27 na ul. M. Horákové
KMS Nový Hradec Králové- priority
Rekonstrukce ul. Hlavní
Vybudování chodníku v ul. Husova (od hřbitova ke hvězdárně, min. po ul. Hlavní)
KMS Piletice- priority
Cyklostezka z Pouchova do Piletic, a to v rozsahu zpracování PD a následnou realizaci
Vybudování dětského hřiště v Pileticích
KMS Plácky- priority
Kanalizace V Tůních
Dobudovat inženýrské sítě v prašné ul. Dědkova
Řešit regeneraci a obnovu sportoviště TJ Dynamo Plácky včetně výstavby dětského hřiště
Ul. Děkova - PD
KMS Plačice- priority
Oprava chodníků v celé obci
KMS Plotiště- priority
Vzhledem k realizovaným požadavkům z uplynulých období žádný nový požadavek nezařazen.
KMS Pouchov - Věkoše- priority
Vybudování chodníku a cyklostezky v ul. J. Černého - 2. etapa
Oprava prašných ulic Za Zelárnou a Za Kostelem, a to v rozsahu zpracování PD
KMS Pražské Předměstí - jih- priority
Komplexní řešení ul. Hrubínovy - parkovací plochy před čp. 1459 - 67
Vybudování sjezdu pro vozíčkáře a imobilní občany u stanice MHD Obří akvárium
Medkova ul. - rozšíření parkoviště před domy čp. 1308-1310 a 1311-1313
Parkoviště Hrubínova
KMS Pražské Předměstí - sever- priority
Oprava chodníku a případně rekonstrukce či oprava ul. Bozděchova - ta část ulice, která přiléhá k ul. Na Okrouhlíku
Oprava chodníku a ul. Sádovská
KMS Roudnička- priority
Oprava ulice Zalomená /bezejmenná/
Budova bývalého MNV
KMS Rusek- priority
Propojení Ruseka s Pouchovem cyklostezkou + Piletice
KMS Slatina- priority
Nový chodník od vajíčkárny do Slatiny
Vybudování tenisové stěny na sportovním hřišti
KMS Slezské Předměstí - jih- priority
Parkování v ul. Bří Štefanů
Oprava chodníků na Slezském Předměstí
Zpracování studie dopravy v klidu, chodníků a zeleně v ul. Uhelná
Zabezpečení parkování za domy v ul. SNP čp. 581-586 a 860-862
KMS Slezské Předměstí - sever- priority
Oprava chodníků na Slezském Předměstí
Zabezpečení parkování za domy v ul. SNP čp. 581-586 a 860-862
KMS Střed města- priority
Cyklostezka ČSA, Komenského - I. silniční okruh
KMS Střed města - historická část - priority
Oprava závad na komunikacích
KMS Svinary- priority
Celková rekonstrukce ul. Pod Haltýřem a Citrusová
Celková rekonstrukce ul. Malinová
Revitalizace dětského a sportovního hřiště Svinary
KMS Svobodné Dvory- priority
Vybudování chodníku na ul. Spojovací do Kozlovky (k ul. U Studánky)
Vybudování čekárny MHD v Chaloupkách U Křížku
Fr. Žaloudka - prašná komunikace - zpevnění
Vybudování školního standardního hřiště
Dobudování kanalizace v ul. Pálenecké až k domu čp. 25
KMS Třebeš- priority
Chodník s bezpečným přechodem pro chodce a cyklisty v ul. Machkova
Rybník Hrázka - vyčištění a pravidelná údržba

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty