Pracovní místa

 

Městská  policie Hradec Králové

přijme vhodného uchazeče na místo:  „Strážník městské policie“

Podmínky  pro přijetí:

  - věk minimálně 18 let

  - občan ČR

  - spolehlivost a bezúhonnost (§ 4a, § 4b, Z. č. 553/1991 Sb.)

  - zdravotní způsobilost (§ 4c, Z. č. 553/1991 Sb.)

  - úspěšné absolvování fyzického a psychodiagnostického testu

  - vzdělání – úplné střední odborné s maturitou

  - úspěšné absolvování výběrového řízení

  - řidičský průkaz

Nabízíme:

  - zajímavou a nestereotypní práci  (směnný provoz)

  - 5 týdnů dovolená

  - stravenky

  - čtvrtletní, celoroční a mimořádné odměny

  - osobní sociální fond – 10.500 Kč

  - platové podmínky – 15.000 Kč  –  28.000 Kč (po absolvování rekvalifikačního kurzu)

  - po dalším zapracování možnost velmi dobrého finančního ohodnocení

  - Sick Days - 2 dny  

 

Přihlášku posílejte na adresu: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, obálku označte VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – STRÁŽNÍK

Přihlášku můžete také donést na podatelnu a to nejpozději v den uvedený v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Náležitost přihlášky:

  • jméno, příjmení a titul uchazeče
  • datum a místo narození
  • státní příslušnost a místo trvalého pobytu
  • datum a podpis uchazeče
  • výpis z rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce (dočasně lze nahradit čestným prohlášením)
  • strukturovaný životopis
  • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Po skončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům materiály vráceny zpět poštou, z důvodu naplnění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Informace: Ing. Hana Janebová, personalista městské policie, tel.: 495 707 940, 731 131 001, hana.janebova@mmhk_cz, http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/straznik

Přihlášky posílejte nejpozději do 30.11.2018

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty