Poskytovatelé sociálních služeb se budou prezentovat na festivalu

Festival sociálních služeb, foto z ročníku 2009 V pořadí již druhý ročník festivalu sociálních služeb Poznejme se navzájem, který pořádá Občanské poradenské středisko, se pod záštitou náměstka primátora Martina Soukupa uskuteční 14. června od 10 do 17 hod. v Jiráskových sadech. Na této městem podporované akci se budou veřejnosti netradiční formou prezentovat poskytovatelé hradeckých sociálních služeb.

Pro návštěvníky je připraven bohatý doprovodný program určený zástupcům všech generací, v němž nebudou chybět například soutěže pro děti, výtvarné dílny pro děti i dospělé, akce „slalom na vozíku“, chůze s bílou holí, mimo jiné přijde i kouzelník, dokonce až z daleké Francie.

„Tento festival je netradiční formou prezentace služeb pro seniory, zdravotně postižené, rodiny s dětmi, osoby v krizové situaci a lidi v nouzi. Na akci se bude prezentovat zhruba pětatřicet poskytovatelů sociálních služeb,“ konstatoval náměstek primátora Martin Soukup, v jehož gesci jsou mimo jiné právě sociální služby.

Mezi zúčastněnými organizacemi budou například: Život 90 Hradec Králové, oblastní charita, diecézní charita, Salinger, ADRA, Skok do života, TyfloCentrum, Laxus, Daneta, Dětský denní rehabilitační stacionář a další subjekty.

„Festival sociálních služeb Poznejme se navzájem je na Hradecku svým pojetím unikátní. V loňském roce přilákal do Jiráskových sadů na tisícovku návštěvníků. Snad nám počasí bude přát a akce bude mít minimálně stejný úspěch jako vloni,“ řekl Marek Šimůnek, ředitel úřadu pro grantovou politiku města a současně vedoucí magistrátního odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Festival je skvělou příležitostí k posílení informovanosti široké veřejnosti o bohaté nabídce sociálních služeb na území města. „Zváni jsou skutečně všichni bez rozdílu – nikdy totiž nevíme, kdy budeme pomocnou ruku v podobě sociální služby potřebovat,“ uvedl Martin Soukup.

Součástí festivalu se stane i zajímavý fotbalový turnaj pořádaný u příležitosti Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, který bude pořádán 10. 6. od 14 hodin Oblastní charitou Hradec Králové na školním hřišti ZŠ a MŠ J. Gočára. Utkají se v něm družstva z řad lidí bez domova, osob ve výkonu trestu, kněží a další.

  

pdf Festival sociálních služeb - leták.pdf, (1,73 MB)

  

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty