Plán zimní údržby projde změnami

Odklízení sněhu v blízkosti magistrátu Každoročně na podzim připravovaný plán zimní údržby v loňském roce nepočítal s přívalem sněhu, kvůli kterému musel být na Královéhradecku vyhlášen kalamitní stav, tento příděl sněhu oproti minulým letům překvapil asi všechny Hradečany. Na některých místech leží dodnes. Podle údajů z ČHMÚ zde byla naposledy srovnatelná maximální výška celkové sněhové pokrývky v únoru roku 1947. Aby  nový plán pamatoval i na takovéto situace, požádali jsme občany o spolupráci.

Pro tyto účely byla uvedena do provozu nová e-mailová adresa  snih@mmhk_cz, kam občané mohou posílat své podněty a připomínky, které poslouží lepšímu odhalení těch nejproblémovějších míst ve městě. Po následném technickém zvážení všech došlých reakcí bude na tyto brán ohled. Nově připravované podklady k plánu by měly obsahovat postupy a pravomoci pro zmírnění následků případné sněhové kalamity. Řešeny musí být i součinnosti dispečinků dotčených subjektů včetně připravených krizových scénářů. Plány zimní údržby se v minulých letech zaměřovaly na průjezdnost městem a na zajištění MHD včetně zastávek a důležitých míst pro život občanů vč. příjezdů k nemocnici atd. Důležitost jednotlivých komunikací byla dána stanovenými prioritami podle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., vyhlášky 104/1997 Sb. a nařízením č. 4/2009 města Hradec Králové o provádění zimní údržby na místních komunikacích. Do toho vstoupila povinnost města uklízet chodníky. Technické služby Hradec Králové disponovaly v tomto kalamitním období i smluvní technikou na pluhování, nakládku a odvoz sněhu z centra a dalších lokalit. Spolupracovaly s dalšími nasmlouvanými firmami, přesto se ukázalo, že při tak dlouhodobém a silném sněžení se musí počítat s úklidem sněhu i tam, kde to jiné roky zásadní problémy nečinilo Plán zimní údržby místních komunikací neřešil úklid parkovišť a nestanovil postupy, jak operativně vyzvat občany, aby vyklidili parkoviště, protože jinak je efektivně nelze uklidit, a tak vznikla poměrněnepříjemná situace ve městě. „Telefonické a jiné požadavky byly řešeny operativně přes dispečink, a to s aktuální polohou vozidel, která jsou řízena přes GPS. Na základě poznatků ze zimního období 2009-2010 jsou radě města dále předkládány návrhy opatření ke zlepšení pro následující zimní období a budou zapracována do plánu ZÚ. Náklady na uplynulou zimu jsou už teď odhadem jednou tak vysoké než na tu předchozí, jenom odvoz sněhu z města trvající několik týdnů přišel na více než 2,5 mil. Kč,“ uvedl ředitel Technických služeb Jiří Henzl. „Hradecké služby se snažily dodržetsvozový plán, což lze doložit kontrolou výpisu z GPS, kterým je vybaven každý svozový vůz. Tyto výpisy jsou archivovány. Při podrobném zkoumání lze vyčíst, že každý neúspěšný výsyp nádob byl opakován novým pokusem nad rámec běžné svozové trasy. Avšak nepřístupnost terénu díky množství sněhu a vyjetým kolejím či parkujícím autům zejména na sídlištích zmařila mnohdy i tuto snahu,“ vysvětlil ředitel Hradeckých služeb Radek Sokol. Veškeré akutní podněty ze strany občanů byly a jsou zaznamenány a řešeny.

Plán zimní údržby prochází na podzim schvalovacím procesem v Radě města Hradec Králové. „Bude muset být podrobněji propracován pro případ opakování podobné kalamity a zajištění přístupů ke školám, zdravotním střediskům, uvolnění záchytných parkovišť, možnosti vyzvat občany k vyklizení parkujících aut z ulic města atp.,“ upřesnila náměstkyně primátora Pavla Finfrlová a doplnila, že z pohledu množství došlých stížností a akutních žádostí jde o zanedbatelné procento v celkovém obsluhovaném území. „Není výjimkou, že jsme také zaznamenali cílené a nepodložené či dokonce nepravdivé připomínky. Budeme proto vděční za každou relevantní připomínku od občanů, která povede ke zlepšení těchto služeb. V těchto kalamitách by si občané měli uvědomit, že je efektivní volat na příslušné dispečinky, volání k nám na úřad vyřešení problémů jen oddálí,“ dodala Pavla Finfrlová.

Autor fotografií: Pavlína Pospíšilová, redakce Radnice

Strojový úklid chodníků ve městěParkoviště před magistrátem

Centrum městaÚklid schodištěÚklid terasOšetření přechodů pro chodceÚklid parkovištěOdtah autobusu MHDAni řidiči MHD to neměli lehkéOdklízení sněhu na ulici PospíšilovaUlice PospíšilovaZaparkovaná kola před LFUKVýsyp kontejnerů - Hradecké služby a.s.Odvoz sněhu z centra městaSníh končí v Orlici

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty