Pasport památek vstupuje do další fáze

Socha v areálu Hvězda Pasport památek, který se začal zpracovávat v letošním roce, i za pomoci občanů zmapoval veškeré památky na území Hradce Králové. Teď nastává další etapa pasportu, jejímž cílem je během května a června jednotlivé sochy, pomníky a další památky detailně popsat a současně odborně posoudit jejich aktuální stav.

„Při mapování památek jsme požádali o pomoc širokou veřejnost. Díky tomu jsme získali řadu zajímavých informací a sestavili ucelený seznam památek na venkovních prostranstvích. Ve spolupráci se Společností na ochranu památek a magistrátním odborem památkové péče teď budeme jednotlivá díla popisovat a odborně posuzovat. Následně budeme určovat vlastnictví jednotlivých děl, je však jasné, že většina z nich zůstane v majetku města,“ řekl Ondřej Votroubek, vedoucí magistrátního odboru správy majetku.

Kromě městských památek jsou na území naší metropole například díla církevní a armádní. „Chtěli bychom, aby do konce srpna byly jednotlivé památky rozděleny dle vlastnictví, což je základ pro sestavení plánu péče o jednotlivé památky,“ konstatoval náměstek primátora pro správu majetku města Martin Soukup.

Z dosavadních zjištění pasportu je zřejmé, že některé památky, které se v minulosti nacházely na městských pozemcích, jsou teď na pozemcích soukromých. „Občany, kteří mají na svém pozemku památky, které v minulosti stály na pozemcích města, budeme na tuto skutečnost upozorňovat,“ podotkl Ondřej Votroubek.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty