Otevřený trh s elektřinou

Stožár vysokého napětí Všichni koneční odběratelé elektrické energie mají v současné době právo na bezplatnou změnu dodavatele a tím i možnost ovlivnit část svých celkových nákladů za dodávku elektřiny. Přechod si může zákazník řešit sám, nebo jej může vyřídit i nový dodavatel na základě plné moci.

Liberalizace trhu s elektřinou v České republice neboli otevírání trhu znamená, že  původně „chráněného zákazníka", jehož cena dodávky byla plně stanovována Energetickým regulačním úřadem, se konečný zákazník stává tzv. „oprávněným zákazníkem" s právem volby svého dodavatele silové elektřiny. V bytech či nebytových prostorech si konečný odběratel zajišťuje dodávku el. energie  sám. Má právo uzavřít smluvní vztah o dodávce el. energie s kterýmkoliv dodavatelem el.  energie. Pro společné prostory domů ve vlastnictví města má  Správa nemovitostí Hradec Králové (SNHK) uzavřeny všechny smlouvy na dodávku el. energie  se  společností ČEZ. V současné době se jedná vždy o dvě smlouvy na jedno odběrné místo. Se společností ČEZ Prodej, s.r.o. je uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí(NN). Se společností ČEZ Distribuce, a.s. je uzavřena smlouva o připojení k distribuční síti. Celkové náklady spotřeby el.energie na společných prostorách domů jsou rozúčtovány, jako služba spojená s užíváním jednotek, konečným spotřebitelům (nájemcům bytů i nebytových jednotek). Od roku 2010 nemůže SNHK uplatňovat DPH na vstupu  u dodávek energií, tudíž nejsou   při  rozúčtování  energií vystavovány daňové doklady na výstupu. Před změnou dodavatele by měl zákazník důkladně zvážit dostupné nabídky na trhu s elektřinou. Při hodnocení nabídek by měla být zvažována nejen výše nabízené ceny elektřiny, ale také konkrétní podmínky dodávek elektřiny a v neposlední řadě také spolehlivost a zkušenosti dodavatele elektřiny (tj. obchodníka nebo výrobce elektřiny).

Aby bylo možné porovnat ceny jednotlivých dodavatelů, je potřeba znát distribuční sazbu (D25, C45 apod.) Tento údaj jakož i další důležité údaje lze nalézt na ročním vyúčtování. Současný dodavatel elektřiny je povinen na požádání zaslat kopii pokud zákazník nemá k dispozici originál.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty