Otázka pro: Pavlu Finfrlovou, náměstkyni primátora města Hradce Králové, odpovědnou za životní prostředí

Eliščino nábřeží Paní náměstkyně, ve Zlíně se soud v těchto dnech zabývá případem tří zaměstnanců místního magistrátu. Ti jsou obviněni z obecného ohrožení kvůli loňskému pádu stromu v centru města. Zemřeli při něm tehdy dva dvanáctiletí chlapci. Jakým způsobem se zdejší magistrát stará o městské stromy?

V místě s častým pohybem lidí je třeba věnovat zdravotnímu stavu vzrostlých stromů zvýšenou pozornost tak, aby byla maximálně eliminována újma na zdraví či majetku. Otázka bezpečnosti je proto v těchto podmínkách prioritní. Jedná se přesně o skutečnosti, které převažují nad zájmy ochrany přírody a krajiny. Zdravotní stav takových stromů se však navenek může jevit kolemjdoucím jako dobrý. Pokud zde vzpomenu zlínskou tragedii, pak nezbývá, než opět zdůraznit otázku případné odpovědnosti za újmu na zdraví i majetku, která plně leží na bedrech vlastníka pozemku, kterým je ve většině případů v Hradci město. Pokud je stav posuzovaných stromů takový, že jejich konzervace – údržba se jeví jako neperspektivní a nezabránilo by se tímto případnému zlomení či vývratu stromu, pak se v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny přistoupí na žádost vlastníka k procesu povolení kácení takového stromu. Povolení vydává orgán ochrany přírody, kterým je na území města Hradce Králové odbor životního prostředí Magistrátu města Hradce Králové. Správcem městské zeleně rostoucí na pozemcích města jsou Technické služby. Každý strom přitom prochází tímto procesem zvlášť.Pro havarijní stromy platí zvláštní oznamovací zrychlený postup.

Je třeba vidět, že proces rozhodování o kácení stromů obzvláště v centru města je velmi citlivá záležitost, ve které je třeba na základě objektivních skutečností najít přes nutné kompromisy to nejlepší řešení pro lidi i přírodu, ale i pro ochranu kulturního dědictví a v neposlední řadě i architektonické vyznění místa.

Po zlínské tragedii město Hradec Králové zintenzivnilo kontrolu zdraví stromů. Používá nejen tahové zkoušky, ale  i nejmodernější technologie a metody, kterými jsou prozkoumání rozsahu a postupu hniloby dřeva zvukovým tomografem či infračervené snímkování. V ČR nastala poněkud absurdní situace, kdy majitel je zodpovědný za újmu na zdraví i majetku (a to i trestně jako tomu je ve Zlíně) a ti, kteří proti kácení protestují a do příslušných řízení se odvolávají, nenesou odpovědnost žádnou.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty