Osm milionů investováno do zvýšení kapacity školek

Foto dětí ve školce MŠ Plotiště Ve dnech 16. a 17. dubna se v Hradci Králové uskuteční zápisy do mateřských škol zřizovaných městem. Očekává se, že o předškolní vzdělávání bude opět velký zájem. Město postupně zvyšuje kapacitu jednotlivých MŠ. Zatímco v roce 2004 byla kapacita zdejších školek 2 297 míst, letos je v MŠ celkem 2 482 míst.

„Postupně navyšujeme kapacitu mateřských škol, zároveň chceme otevřít třídy při mateřských školách, které budou určeny pro děti s odkladem povinné školní docházky, jejichž rodiče o to projeví zájem. Díky tomu by měly být uspokojeny všechny žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, které splní předem stanovená kritéria. Jedním z kritérií je trvalý pobyt na území Hradce Králové, vzhledem k očekávanému zájmu lze tedy předpokládat, že děti, které mají trvalé bydliště mimo území města, se do našich školek nedostanou,“ konstatoval náměstek primátora Martin Soukup.

V roce 2009 město do zvýšení kapacity MŠ investovalo celkem 8 milionů, přičemž nejvýraznější investici si vyžádala rozsáhlá rekonstrukce budovy MŠ Plotiště – Sever (zhruba 6,5 milionů).

Ve školním roce 2009/2010 bylo do školek nově přijato celkem 863 dětí. „Podaří-li se otevřít třídy pro děti s odkladem povinné školní docházky, pokud nám i pro letošní rok Krajská hygienická stanice Hradec Králové potvrdí prodloužení platnosti zvýšené kapacity ve čtyřech mateřských školách a bude dokončena rekonstrukce mateřské školy v Malšově Lhotě, kapacita mateřských škol zřizovaných městem  se v nadcházejícím školním roce opět navýší. Ve školním roce 2009/2010 byla kapacita využita z devětadevadesáti procent. Velký zájem rodičů o přijetí dětí do mateřských škol předpokládáme i pro školní rok 2010/2011,“ uvedla Alena Synková, vedoucí magistrátního odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Dodala, že dle statistiky je teď ve školkách 815 dětí, které by měly k 1. září 2010 nastoupit k povinné školní docházce do ZŠ. Vedení základních škol avizovalo celkem 149 dětí s žádostí o odklad povinné školní docházky.

Zájem o hradecké školky je velký. Město do budoucna plánuje výstavbu dvou nových školek, situace by se tedy měla výhledově ještě více zlepšit. „Už nyní chystáme výstavbu MŠ v Podzámčí, kterou bude navštěvovat sto dětí. V dlouhodobém horizontu plánujeme také výstavbu nové školky v Kuklenách. Dále připravujeme rekonstrukci MŠ Montessori ve Štefcově ulici, kde vznikne dvacet nových míst,“ řekl Martin Soukup.

Budova zrekonstruované MŠ Plotiště - Sever

Za rekonstrukci budovy MŠ Plotiště - Sever, díky které byla zvýšena kapacita této MŠ, město zaplatilo zhruba 6,5 milionu.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty