Oprava Písečnice bude pokračovat

mesto.png První část lesní cesty Písečnice, která vede novohradeckými lesy (z Nového Hradce Králové k hájovně U dvou závor) byla opravena v loňském roce, na letošek se chystá rekonstrukce další části Písečnice - a to od hájovny U dvou závor po mostek přes Stříbrný potok.

Městské lesy Hradec Králové na rekonstrukci tohoto zhruba kilometr dlouhého úseku mají zpracovánu projektovou dokumentaci a schválené povolení na realizaci opravy. Rozpočet je vyčíslen zhruba na tři miliony, ještě se však nedělalo výběrové řízení. „Část nákladů by měla být kryta z Programu rozvoje venkova z EU, o kterou je už požádáno. Město na tuto opravu letos přispěje zhruba jedním milionem korun,“ uvedl náměstek primátora pro správu majetku a městské organizace Martin Soukup.

Dodejme, že město na velké opravy svého majetku v nájmu Městských lesů Hradec Králové letos přispěje celkovou částkou tři miliony korun.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty