Odpor ke spalovně nebezpečných odpadů spojil Hradec s Pardubicemi

Spalovna NE SPALOVNĚ, které vyjádřila Rada města Hradce Králové svým usnesením, přijela tlumočit do pardubické ČEZ arény 9.12.2009 i náměstkyně primátora Pavla Finfrlová.

Veřejného projednání k záměru modernizace spalovny v Rybitví se účastnilo přes pět tisíc občanů nejen z Rybitví a Pardubic. Emoce ovládly všechny prostory sportovního kolbiště a ochranka se nevyhnula ani odvracení fyzických ataků v průběhu projednání. Jedině díky finanční pomoci zdejší samosprávy se jednání mohlo uskutečnit právě v těchto prostorách. Mezi diskutujícími byli i zkušení odborníci-občané z řad chemiků, lékařů a právníků, kteří požadovali na místě odpovědi na konkrétní nesrovnalosti v dokumentaci. „Ani jeden ze vznesených dotazů nebyl uspokojivě zodpovězen“, upřesnila náměstkyně. Vášnivá diskuse trvala do pozdních nočních hodin. Celý průběh jednání byl ze zákona nahráván a Ministerstvo životního prostředí by mělo připomínky objektivně zhodnotit a v lednu 2010 vydat stanovisko. „Zpracovatelem nebylo na tomto projednání vysvětleno ani o jaké odpady by šlo a ani to, z jak velké svozové oblasti hodlají odpady svážet“, zhodnotila záměr náměstkyně Finfrlová.

Podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo toto poslední příležitostí v procesu EIA, kdy bylo možné vznést připomínky k projektu, který bude mít vliv na životní prostředí celého regionu. Záměr modernizace, několik let odstavené spalovny čistírenského kalu, na spalovnu nebezpečného odpadu hodlá provést česko-rakouská společnost AVE CZ odpadové hospodářství.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty