Oddělení prevence kriminality Městské policie Hradec Králové

Oddělení prevence kriminality (OPK) má 3 strážníky.  Hlavní náplní práce strážníků z oddělení prevence kriminality je příprava a realizace přednáškové činnosti. Ta je zaměřena především na děti a žáky z hradeckých mateřských, základních a středních škol. Část přednášek je však směřována i  k seniorům a zdravotně handicapovaných spoluobčanům. Oddělení prevence kriminality zajišťuje v rámci své činnosti spolupráci se subjekty, které se ve městě věnují prevenci kriminality. Současně se spolupodílí na řešení událostí v souvislosti s činností Městské policie Hradec Králové. S OPK úzce spolupracuje s instruktorem přípravy hradecké městské policie, který se věnuje výcviku strážníků v přímém výkonu služby (výcvik a zdokonalování v použití donucovacích prostředků a sebeobraně, ve fyzické, střelecké a taktické přípravě). V rámci činnosti OPK zajišťuje pro žáky i učitele základních a středních škol teoretické, ale zejména praktické kurzy sebeobrany. Oddělení prevence kriminality připravuje a současně i realizuje pro širokou veřejnost projekty a akce, jejíž součástí je infostánek městské policie, prezentace preventivně-informačních materiálů a ukázky ze služební kynologie a sebeobrany.                                                                                                                                

 Kontakt:

Městská policie Hradec Králové

Dětské dopravní hřiště

Na Potoce 740,

Hradec Králové, Třebeš  https://mapy.cz/zakladni?x=15.8370322&y=50.1892201&z=17&source=muni&id=2149

DH.jpg


Bc. Ivan Dubec - Vedoucí oddělení prevence kriminality MPHK

ivan.dubec@mmhk_cz

Tel +420 495 707 935
GSM +420 731 131 013

Eva Kněžourová - Tisková mluvčí MPHK a lektor oddělení prevence kriminality MPHK

eva.knezourova@mmhk_cz

Tel +420 495 707 927
GSM +420 731 131 091

Simona Pacltová - Lektor oddělení prevence kriminality

simona.pacltova@mmhk_cz

Tel +420 495 707 927

GSM +420 731 633 117

                                                  

Besedy a přednášky pro mateřské, základní a střední školy, pro seniory i zdravotně handicapované občany

Anotace jednotlivých témat          Úvodní stránka MP        Archiv činností - přehled

Aktuálně nabízíme stávající i nová témata. Jednotlivé besedy a přednášky jsou uzpůsobeny a zpracovány tak, aby odpovídaly dané věkové kategorii mateřských, základních a středních škol i dospělým.

V případě zájmu nás kontaktujte

OPK___web.JPG            

 - Přijímáme žádosti o realizace přednášek a výuky na dopravním hřišti pro školní rok 2018/2019.

- V měsíci říjnu 2018 bude otevřen desátý ročník Akademie seniorů.

Zájemci, kontaktujte nás na našich e-mailových adresách. 

Děkujeme za pochopení.

Pozvánka na "Sportovní den s Městskou policií". Desátýročník se uskuteční 26. září 2018 v areálu Stříbrný rybník.

 Pozvánka na 13. ročník dětského dne "Hradec Králové - bezpečné město 2019". Uskuteční se na Tylově nábřeží, před školou J.Gočára, dne 29.05.2019.

Dopravní hřiště - Na Potoce 740

Každý všední den od 8.00 – 15:00 hodin probíhá na dopravním hřišti cílená výuka pro děti, studenty a seniory pod vedením lektorů prevence kriminality.

Pro veřejnost je hřiště otevřeno:   duben – červen, září – říjen     Pondělí – Pátek:   15-19

                                                                                                           Sobota – Neděle:  14-19

                                                                            červenec - srpen    Pondělí – Neděle: 14-20

Pokud budou chtít hřiště navštívit větší, organizované skupiny, je nutná předchozí domluva se strážníky z Oddělení prevence kriminality městské policie.

 

Preventivní činnost OPK Městské policie Hradec Královérok 2017

  • Za kalendářní rok 2017 bylo zrealizováno 558 přednášek pro 8 729 posluchačů.
  • Výuku sebeobrany -  84 kurzů (v rozsahu 234 hodin) absolvovalo 3 260 žáků a studentů.
  • Pro 4000 dětí z hradeckých mateřských a základních škol uspořádala městská policie dětský den pod názvem „Hradec Králové– bezpečné město 2017“.
  • MP se účastnila dalších oslav Mezinárodního dne dětí pořádaných jinými institucemi.
  • Pro žáky z druhé stupně základních škol proběhl v areálu Stříbrného rybníka 9. ročník "Sportovního den s Městskou policií Hradec Králové".
  • Realizace 9. ročníku vzdělávacího cyklu pro seniory "Akademie seniorů".

1)   Monitoring hradeckých bezdomovců

Strážníci Městské policie Hradec Králové monitorují osoby bez přístřeší. Díky dobré místní znalosti vědí, kde se tito lidé nacházejí, a kde přebývají. Prověřují, zda se v této komunitě nepohybují hledané osoby nebo ti, kteří se na ulici ocitli teprve nedávno, a neví o možnostech pomoci.  

2)   Kontroly chat a chatových oblastí

Při své pravidelné činnosti se strážníci zaměřují i na kontrolu chat a chatových oblastí. Cílem těchto preventivních kontrol je v maximální možné míře omezit riziko vykrádání rekreačních chatek.          

3)   Senioři umí poskytnout první pomoc!

Masáž srdce, umělé dýchaní, ošetření krvácejícího zranění, popálenin, pomoc při alergických reakcích, křečích a spousta dalších cenných rad a praktických dovedností se v rámci přednášky z cyklu „Akademie seniorů“ naučili posluchači pod profesionální záchranáře pana Iva Nováka.

4)   Hradečtí senioři úspěšně ukončili Akademii seniorů.

Sto dvacet tři posluchačů absolvovalo během šesti měsíců přednášky zaměřené na aktuální témata. Akademii seniorů pořádá hradecká městská policie již šestým rokem. Jejím cílem je zvýšení právního povědomí a získání praktických znalostí, vedoucích k větší bezpečnosti seniorů.   

5)   Dopravní hřiště

Od září 2015 sídlí oddělení prevence kriminality hradecké městské policie na novém dopravním hřišti ve Třebši. Zázemí nabízí pro realizaci přednášek moderně zařízené výukové učebny. Dopravní hřiště svou podobou odpovídá realitě, se kterou se školáci setkávají denně na ulici. Jsou zde řízené světelné křižovatky, železniční přejezdy, kruhové křižovatky, stezky pro chodce, cyklisty a všechny možné dopravní varianty a situace, se kterými se děti ve skutečném provozu mohou setkat.       

6)   Strážníci navštěvují Základní školu při Fakultní nemocnici Hradec Králové

"Školu v postýlce“ navštěvují strážníci pravidelně. Malé posluchače seznamují s prací strážníků, povídají si s malými pacienty o bezpečném chování a na památku rozdávají drobné dárečky.

DSC_6550.JPG       DSC_6566.JPG

7)   Dětský den „Hradec Králové – bezpečné město 2017“. 

Mezinárodní den dětí a konec školního roku oslavily hradecké děti spolu se strážníky již po osmé. Na Tylově nábřeží byl pro děti a školáky připraven zábavný program, plný soutěží a her.            

8)   Strážníci dohlížejí na přecházení dětí

Městská policie Hradec Králové celoročně dohlíží na bezpečnost dětí na přechodech pro chodce. U sedmnácti vytypovaných rizikových přechodů dbá na bezpečnost školáků při přecházení vozovky. 

DSC_9389.JPG      DFNikon_316.jpg 

9)   První pomoc

Přivolat záchrannou službu a poskytnout první pomoc, to by mělo být samozřejmostí pro každého. Aby na takovou situaci byly připraveny i děti, probíhá ve třídách i na dopravním hřišti teoretická i praktická výuka základů poskytování první pomoci. 

 Obr__zek1.jpg      IMG_2608.JPG

10)   Městská policie Hradec Králové přednášela seniorům

Strážníci Městské policie Hradec Králové zrealizovali preventivní přednášku pro seniory  na téma: Bezpečné chování seniorů a předcházení možných rizik.

IMG_0244.JPG       IMG_0241.JPG 

12) Sportovní den s Městskou policií Hradec Králové 

Městská policie Hradec Králové ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR uspořádala v areálu Stříbrný rybník pro děti z hradeckých základních škol již 9. ročník Sportovního dne s MPHK - „O pohár ředitele městské policie“

_DSC1558.JPG     _DSC1179.JPG

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty