Od začátku ledna platí další protikrizové opatření

Vítání občánků Město Hradec Králové v loňském roce přijalo řadu opatření, kterými v rámci hospodářské krize pomáhá hradeckým rodinám. Dne 1. ledna 2010 vstoupilo v platnost opatření, které spočívá v tom, že město  děti do šesti let věku osvobozuje od poplatků za komunální odpad.

„Osvobození od poplatků za odpad se od Nového roku týká skutečně všech hradeckých dětí, které k 1. lednu 2010 nedosáhly věku šesti let,“ konstatoval náměstek primátora Martin Soukup a pokračoval: „Od dubna loňského roku město občany osvobodilo od poplatku za zábor veřejného prostranství v případě, kdy staví nebo rekonstruují dům. Od prvního července 2009 město snížilo jízdné v městské hromadné dopravě na deset korun – při placení městskou kartou, tedy na cenovou úroveň roku 2007. Dále jsme od prvního září 2009 dětem nastupujícím do prvních tříd, jejichž rodiče o to požádali, rozdali zdarma městské karty.“

Mohlo město udělat ještě více? „Někdo říká, že jsou učiněná opatření jen kosmetickými úpravami, ale je potřeba si uvědomit, že i městský rozpočet velmi doplatil na hospodářskou krizi, přitom chceme ale zajistit všechny služby občanům v plné výši. Byť by se tato opatření mohla zdát drobná, tak v globále znamenají dopad do městského rozpočtu v řádu několika milionů korun. V danou chvíli to považuji skutečně za maximum, protože i městský rozpočet pocítil propad příjmů ze státního rozpočtu,“ podotkl Martin Soukup.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty