Nový bezpečný chodník povede od Labe až ke „Střeláku“

Hradecký deník | 28.8.2010 | rubrika: Královéhradecký kraj | strana: 2 | autor: (kar)

Nevidomí a pohybově znevýhodnění Hradečáci budou mít o něco jednodušší život. Město pro ně chystá vystavět novou bezpečnou bezbariérovou stezku.

Téma Deníku

Hradec Králové – Vpořadí již čtvrtou bezbariérovou trasu, která by měla sloužit znevýhodněným, především zrakově postiženým lidem k lepší orientaci při pohybu po městě hodlá na podzim vybudovat hradecký magistrát.
Bezpečný chodník propojí pravý břeh řeky Labe s Ulrichovým náměstím, dále s ulicemi Karla Hynka Máchy a Klumparovou až ke kulturnímu domu Střelnice. „Jde o další krok, který usnadní pohyb po městě nejen vozíčkářům, ale třeba i seniorům či rodičům s kočárky. Realizace naplánované trasy D započne po schválení Radou města Hradce Králové letos na podzim,“ dodala k projektu náměstkyně primátora Pavla Finfrlová.
Čtvrtá trasa neboli trasa D měla být stejně jako předchozí tři stezky A,B,C hrazená z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Fond ovšem letos dotaci na projekt Město svobodného pohybu, v rámci něhož jsou bezbariérové trasy v Hradci stavěny, nepřidělil. Vedení města se i přesto rozhodlo, že naplánovaný projekt uskuteční, a to z vlastních zdrojů. „Výstavba bude plně hrazena z městského rozpočtu. Realizaci bezbariérové trasy bude mít na starosti firma, která zvítězí ve výběrovém řízení, jež se koná 7. září,“ říká Magdaléna Vlčková, odborná asistentka náměstkyně primátora.
Do budoucnosti se jedná i o trasách E a F, jejichž záměrem je propojení již stávajících tras. Kdy dojde k vybudování dalších cest, není zatím jasné, vše záleží také na finanční náročnosti výstavby. Dosud bezbariérové stezky přišly na skoro 18 milionů korun. „Náklady na plánovanou trasu D jsou zatím vyčísleny na 9 711 000 korun,“ říká Magdaléna Vlčková.
Rozšíření sítě bezbariérových městských cest kvitují především zrakově postižení lidé. Nové úseky jim výrazně usnadňují pohyb po městě. O tom, že je projekt vítaný a zdařilý, svědčí i to, že se na něm zrakově postižení a jejich organizace podíleli.
„Projekt Město svobodného pohybu velice vítáme. Magistrát nás od samého začátku projektu přizval ke konzultacím týkajících se jednotlivých tras a bezbariérových prvků. Na trasách je to podle mého názoru znát,“ říká Dagmar Balcarová, ředitelka hradeckého Tyflocentra.
Konzultace s nevidomými je pro praktické využití velmi důležitá. Chodníky, které byly vystavěné bez ní, nejenže zrakově postiženým v orientaci častokrát nepomůžou, ale ještě jsou navíc pro ně nebezpečné. „Velmi nepovedená a nebezpečná je například cesta před hradeckým obchodním domem Atrium. Takových staveb ale nalezneme po městě víc. O to víc jsme rádi za spolupráci na projektu Město svobodného pohybu,“ dodala Dagmar Balcarová.

Jednotlivé trasy pro nevidomé Trasa A – 2007 - propojuje prostor před budovou Magistrátu města Hradec Králové (MmHK) s kulturně společenským centrem Adalbertinum podél Gayerových kasáren a dále s budovou lékařské fakulty. Trasa B - 2008 – vede po Eliščině nábřeží do lokality Aldis. Na této trase se nachází například budova České spořitelny, Muzea východních Čech, Filharmonie a městské lázně. Trasa C - 2009 – zajišťuje propojení prostoru u budovyMmHKs krajským soudem a dále s objekty na Pospíšilově třídě, jimiž jsou například Gymnázium B. Němcové, SPŠ stavební, pošta či LDN.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty