Nová publikace města mapuje bohatou síť sociálních služeb

Náměstek primátora Ing. Martin Soukup s nejnovějšími publikacemi vydanými městem Hradec Králové se může právem pyšnit velmi bohatou sítí kvalitních sociálních služeb, o čemž vypovídá i obsáhlá publikace vydaná v rámci edice Radnice, která se jmenuje Sociální služby v Hradci Králové, přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních situacích. Vydán byl také 3. plán sociálních a souvisejících služeb města Hradce Králové pro období 2010 – 2012.

První ze jmenovaných publikací je uceleným přehledem poskytovatelů služeb pro uvedené cílové skupiny obyvatel. „Věřím, že o ni budou mít lidé zájem. Obsahuje totiž informace, které využijí nejrůznější skupiny obyvatel. Lidé tak snadno a rychle najdou nejen kontakt na konkrétního poskytovatele služby, ale dozví se také základní informace o jeho činnosti,“ řekl náměstek primátora Martin Soukup.

Dodal, že v publikaci se lidé mohou dozvědět informace například o různých poradnách, mateřských centrech, nízkoprahových zařízeních a dalších sociálních službách.

Veřejnost si tuto brožuru může zdarma vyzvednout například v budově magistrátu - v sekretariátu odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Bude rovněž v informačních centrech, v pobočkách městské knihovny a v místech přátelských rodině. Je také bezplatně ke stažení na webu města.

Druhá publikace nazvaná „3. plán sociálních a souvisejících služeb města Hradce Králové pro období 2010 – 2012“ je aktuální rozvojový dokument, který obsahuje souhrnné informace a přehledy žádoucích a žádaných služeb pro jednotlivé cílové skupiny občanů města.

V rámci edice Radnice již bylo od roku 2009 vydáno celkem pět publikací. V současné době jsou připravovány dvě další: jedna bude uceleným přehledem nabídky městem zřizovaných základních škol, další publikace se bude zabývat otázkami prevence šikany. 

Náměstek primátora Martin Soukup pokřtil nejnovější publikace vydané městem.

Náměstek primátora Martin Soukup pokřtil nejnovější publikace vydané městem.

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty