Nová mateřská škola v Kuklenách je otevřena

Budova MŠ Kukleny Nová montovaná mateřská škola v Kuklenách byla včera slavnostně otevřena. Stavba byla realizována společností WAREX, která uspěla ve výběrovém řízení statutárního města Hradec Králové. Celkové náklady na výstavbu byly 9,1 mil. Kč bez DPH.

„Jsem rád, že se díky stavbě školky v Kuklenách, kterou jsme připravovali více než rok, podařilo, alespoň částečně, řešit aktuální nedostatek volných míst pro předškolní děti. V nové školce jsou dvě třídy s bezbariérovým přístupem. Jedná se o montovanou stavbu, která je energeticky úsporná,“ konstatoval Martin Soukup, náměstek primátora pro správu majetku a městské organizace.

Objekt montované školy je založen na základových betonových patkách a navržen jako montovaný skelet systému WAREX s výplní obvodových stěn lehkými sendvičovými panely s finální vrstvou z kontaktního zateplovacího systému. Příčky jsou řešeny jako sádrokartonová konstrukce.  Okna a dveře jsou plastová, zasklená izolačním dvojsklem. Fasáda je omítaná s omítkou ve světlém odstínu. Střecha nad objektem je plochá jednoplášťová nevětraná s tepelnou izolací deskami pěnového polystyrénu a stříkané PUR izolace s uzavíracím nátěrem. Stavba je na jednoduchém půdorysu protaženého obdélníku a delší strany jsou orientovány severozápadním a jihovýchodním směrem. Objekt je členěn na dvě poloviny, každá pro 25 dětí se společenskou částí a sociálním zázemím. Společné prostory školky jsou uprostřed dispozice a jsou tvořeny zázemím pro personál a přípravnou jídel. Novostavba montované školky splňuje požadavky na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

„Montované školky jsou v současné situaci velmi rychlým a jednoduchým řešením pro obce a města s ohledem na nedostatek míst pro předškolní děti,“ říká ředitel společnosti WAREX Antonín Fryč a dodává: „Velkou výhodu tohoto systému je variabilita. Velmi snadně a lehce změníte prvotní účel třeba na výtvarnou dílnu nebo aulu. Jsme velmi rádi, že můžeme přispět ke kvalitnímu rozvoji měst, obcí a služeb pro občany.“

Zdroj: tisková zpráva spol. WAREX spol. s r.o.

Budova MŠ Kukleny

Foto ze slavnostního otevření MŠ Kukleny

Foto ze slavnostního otevření MŠ Kukleny

Foto ze slavnostního otevření MŠ Kukleny

Foto ze slavnostního otevření MŠ Kukleny

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty