NÁVRHY NA ČLENSTVÍ V KMS PILETICE pro léta 2014 - 2018

NÁVRHY NA ČLENSTVÍ V KMS PILETICE

pro léta 2014 - 2018

 Vážený občane, prosím posuďte návrhy osob do Komise místní samosprávy. Níže uvedení občané se svou kandidaturou souhlasili. Pokud nesouhlasíte se zvolením některého z kandidátů, tak jeho příjmení a jméno přeškrtněte. Jestliže si myslíte, že by v komisi měli pracovat další občané, prosím uveďte jejich jména a bydliště na volné řádky. Následně Vámi navrženého občana požádáme o vyjádření. Jedenáct občanů s nejvyšším počtem hlasů bude navrženo radě města ke schválení.  Vhoďte prosím do urny PŘED vchodem do knihovny.

 Příjmení a jméno kandidáta       dle abecedy             Bydliště

 

1.            Dušek Martin                                               HK, Piletická 64

 

2.            Dušková Kateřina                                       HK, Piletická 64

 

3.            Gottwald Vratislav                                       HK, Piletická 15

 

4.            Hypš Jiří, Ing.                                               HK, Piletická 24

 

5.            Kolínský Petr                                               HK, Piletická 25

 

6.            Němec Radek                                              HK, Piletická 39

 

7.            Rak Václav, Bc.                                                    HK, Piletická 47

 

8.            Zemanová Eliška, Mgr.                                HK, Piletická 66

 

9.            ……………………………………………………………………………

 

10.        ……………………………………………………………………………

 

11.        ……………………………………………………………………………

 

12.        ……………………………………………………………………………

 

Návrh investic v obci, hlavních výdajů a úkolů k řešení

KMS Piletice v letech 2014 -2018

Doplňte prosím případně i další požadavky nebo problémy k řešení, nebo vepište jakýkoliv vzkaz.

Ve sloupci priorita uveďte číslici z řady 0 až 9 (0 - neřešit, 9 – hlavní úkol).

 

Požadavek na investice v obci (akce nad 40 000 Kč)

Město přijme první dvě akce s nejvyšším počtem bodů

Priorita

Vybudování cyklostezky Piletice – Pouchov

 

Vybudování sportoviště v obci (travnatá plocha pro minikopanou, ohniště)

 

Rekonstrukce Obecního klubu (sociální vybavení, rozšíření prostor, kuchyňka)

 

Vybudování chodníku od Šrámkova statku k zastávce MHD

 

Vyčištění rybníka Šípák

 

Realizace protipovodňových opatření

 

 

 

 

 

Finanční prostředky přidělené KMS pro činnost využít pro

PRIORITA

Organizaci Dne občanů Piletic

 

Uspořádání Mikulášské besídky

 

Zajištění výzdoby Vánočního stromu na veřejném prostranství v obci

 

Setkávání seniorů obce

 

Setkávání matek s malými dětmi

 

Podpora sdružení dobrovolných hasičů v obci

 

Instalace hodin na náves obce

 

Opravu zvoničky pro možnost ručního nebo automatického vyzvánění

 

 

 

Hlavní úkoly k řešení KMS v dalším období

PRIORITA

Vyžadovat realizaci protipovodňových opatření v obci

 

Vyžadovat opatření k zajištění klidu a pořádku zejména po 22.00 hod. při organizaci akcí na Šrámkově statku

 

Nesouhlasit s aktivitami zatěžující životní prostředí v obci

 

Organizovat společenské akce pro občany obce

 

Podporovat údržbu a novou výsadbu zeleně v intravilánu i extravilánu obce

 

Podporovat činnost sdružení dobrovolných hasičů v obci

 

Požadovat pravidelný úklid obce, údržbu a opravy místních i příjezdových komunikací

 

Vyvíjet úsilí k vybudování cyklostezky Piletice - Pouchov

 

 

 

Návrhy na členství v KMS a anketa 2014-2018.doc

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty