Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe

Jeho hlavním cílem byla rekonstrukce náplavky na pravém břehu Labe v centru města Hradec Králové od Tyršova mostu k Hučavému jezu. Předmětem rekonstrukce byla úprava stávajících vstupů a výstavba nového hlavního vstupu z prostoru předmostí Pražského mostu, úprava na bezbariérový přístup na obou koncích pěší promenády, dále úprava povrchů, instalace mobiliáře a zřízení osvětlení.

Název projektu

Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe

Operační program

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Oblast podpory

2.1. Rozvoj regionálních center

Zařazeno v IPRM

Ano - IPRM Centrum

Termín realizace

06/2012 - podzim 2012

Celkové náklady

10,4 mil. Kč vč. DPH

Výše dotace

7.958.757,06 Kč

Místo realizace

Hradec Králové

Zhotovitel stavby

Matex s.r.o.
Popis projektu

- úprava stávajících vstupů

 

- výstavba nového hlavního vstupu

 

- výstavba bezbariérového přístupu

 

- instalace mobiliáře

  - zřízení osvětlení

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Tomšíková

 

tel.: +420 495 707 745

  lenka.tomsikova@mmhk_cz

 Foto

logo_EU_ROP_nutsIIsv.png

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty