Naďa Štěrbová: „V oblasti prevence kriminality je Hradec v republice na špici“

Mgr. Naďa Štěrbová O následující rozhovor jsme požádali Naďu Štěrbovou, radní města Hradce Králové, která je současně předsedkyní magistrátní komise prevence kriminality. Hovořili jsme o prevenci kriminality ve městě.

Co z činnosti vaší komise v posledních letech považujete za nejzásadnější?

„To je velmi široká otázka, protože v oblasti prevence kriminality se v posledních letech udělalo velmi mnoho dobré práce. V rámci situační prevence v oblasti dopravní kriminality je na silnicích namalována řada výstražných trojúhelníků. Ve městě se také instalovaly digitální měřiče rychlosti jízdy. Připravujeme vybudování dětského dopravního hřiště u sportovní haly v Třebši. V Hradci funguje mnoho městem podporovaných neziskových organizací, které v oblasti prevence kriminality plní důležitou úlohu. Například pro občanské sdružení Salinger ještě letos ve Formánkově ulici z bývalého výměníku město nechá udělat nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Za poslední čtyři roky je za námi strašně moc práce, za což z velké části vděčíme i koordinátorovi prevence kriminality Jiřímu Kotalovi. Nemohu říci jen jeden projekt, který je nejzásadnější, protože každý z realizovaných projektů má svůj nezastupitelný význam.“

Takže je těžké říct, kterého z realizovaných projektů si nejvíce ceníte a proč?

„Je to hodně těžké, protože mám upřímnou radost z každé projektu, který se podaří zrealizovat. Mám tedy radost i z každého výstražného trojúhelníku namalovaného na komunikaci. Těší mě, i když vidím, jak dobře fungují neziskové organizace, které působí na poli prevence kriminality. Ani nechci žádný z projektů upřednostňovat, protože každý z nich pro mě má skutečně velký význam. Nemám favorizovaný projekt. I realizace malého projektu totiž stojí hodně práce, ač si to možná někdo neuvědomuje. A já si kvalitně odvedené práce cením. Děkuji všem, kteří v oblasti prevence kriminality v Hradci Králové působí. Vážím si všech, kteří se snaží, aby Hradec Králové i nadále bylo bezpečné město. Troufám si tvrdit, v oblasti prevence kriminality je Hradec v republice na špici. Máme se čím chlubit.“

S tím souvisí i skutečnost, že v Hradci Králové funguje takzvaný Systém včasné intervence. Co je jeho cílem?

„Cílem tohoto projektu je efektivně pomáhat dětem, u kterých jsou zjištěny nějaké problémy – například výchovné problémy nebo potíže s různými závislostmi. Systém včasné intervence je založen na úzké osobní spolupráci zástupců škol, magistrátu, středisek výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, městské policie, státní policie, soudu, státních zastupitelství, probační a mediační služby a zástupců neziskových organizací.“

Velmi důležitou aktivitou Systému včasné intervence je práce Týmu pro mládež, který se skládá ze zástupců uvedených organizací. Jaké úkoly Tým pro mládež plní?

„Tým pro mládež určuje strategie, řeší konkrétní složitější případy, stanovuje individuální plány a přístupy, zobecňuje postupy a definuje potřebu existence resocializačních a probačních programů, které jsou následně aplikovány v konkrétních případech k ochraně dětí a mládeže a zajištění plnění správných funkcí ohrožených nebo dysfunkčních rodin.“

Se kterými organizacemi v Hradci Králové v rámci Systému včasné intervence například spolupracujete?

„V našem městě funguje hned několik organizací. Například s drogově závislými osobami pracuje občanské sdružení Laxus, občanské sdružení Salinger zase zajišťuje resocializační program Sanace rodiny. Dalším programem je Právo pro každý den, ve kterém se pracuje s delikventní mládeží. Resocializačním programem podobného druhu je Ankora. V Hradci fungují i nízkoprahová centra, která působí v oblastech primární a sekundární prevence – přičemž dětem a mládeži nabízejí alternativní možnosti k trávení volného času.  V Hradci jsou v provozu například také komunitní centra a různé poradny.“

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty