V MŠ Albertova po rozsáhlé rekonstrukci oslavili výročí

Foto z MŠ Albertova - oslava výročí V MŠ Albertova, která oslavila 50 + 1 rok od svého založení, se 30. září konal Den otevřených dveří. Vedení mateřské školy ho koncipovalo do doby založení školy. Děti i zaměstnanci byli v "retro" oblečení, zajímavá je i výstava starých školních fotografií, hraček a didaktických pomůcek. Děti si mohly vyrobit, za pomoci rodičů, dobové hračky a předměty. Na závěr Dne otevřených dveří byla připravena školní "retro" diskotéka.  Slavnostního zahájení akce se za město Hradec Králové zúčastnil náměstek primátora Ing. Martin Soukup.

Na Den otevřených dveří byla zvána široká veřejnost, součástí akce bylo i setkání bývalých zaměstnanců.

Sice už padesátiny MŠ Albertova měla v loňském roce, významnější oslava padesátého výročí se však vloni nekonala. „Oslavu jsme se rozhodli udělat až po rozsáhlé rekonstrukci naší školky, která byla zrealizována o letošních letních prázdninách. Tato rekonstrukce, kterou platilo město, stála zhruba čtyři a půl milionu korun. Kuchyně se z patra stěhovala do přízemí, opravovaly se také všechny prostory umýváren a šaten. Zlepšily se i podmínky pro zaměstnance, kteří mají novou šatnu s příslušenstvím. Součástí rekonstrukce byla také výměna oken,“ řekla vedoucí učitelka MŠ Albertova Eva Hrubá.

Náměstek primátora Martin Soukup, který je rovněž jedním z absolventů této MŠ, uvedl, že se díky stavebním úpravám v MŠ Albertova nejen zlepšily podmínky pro děti i zaměstnance, ale celkem o šest míst se také zvýšila kapacita školky, ve které je teď šestapadesát míst.

Fotografie budovy MŠ Albertova v roce 1959.

Tato fotografie budovy dnešní MŠ Albertova byla pořízena v roce 1959.

   

Fotografie budovy MŠ Albertova v současnosti.

A tato fotografie byla vyfocena o více než 50 let později.

  

Foto z MŠ Albertova - oslava výročí

Poslední zářijový den se v MŠ Albertova konal Den otevřených dveří. Na jeho přípravě se podílely zejména Eva Hrubá (na snímku vlevo), vedoucí učitelka MŠ Albertova, a Ivona Struhařová, ředitelka MŠ Kampanova, pod níž MŠ Albertova organizačně spadá.

  

Foto z MŠ Albertova - oslava výročí - na snímku náměstek primátora Ing. Martin Soukup

Oslavy výročí se zúčastnil i náměstek primátora Martin Soukup, do jehož gesce oblast školství patří. Dodejme, že tuto MŠ před mnoha lety sám navštěvoval.

 

Foto z MŠ Albertova - oslava výročí

Oslavy výročí se nesly v duchu padesátých a šedesátých let. Děti měly "retro" oblečení, v "dobovém" byly oděny i učitelky a praktikantky.

  

Foto z MŠ Albertova - oslava výročí

Snímek z tvořivé dílny.

    

Foto z MŠ Albertova - oslava výročí

Nechybělo ani "dobové" hudební vystoupení. Na snímku v popředí je zachycena vedoucí učitelka Eva Hrubá.

 

Foto z MŠ Albertova - oslava výročí

Hudební vystoupení bylo krásné a, jak jinak, neslo se také v duchu padesátých až šedesátých let minulého století.

  Foto z MŠ Albertova - oslava výročí - náměstek primátora Ing. Martin Soukup stříhá symbolickou pásku

Školka v Albertově ulici o letošních prázdninách prošla generální rekonstrukcí. Právě proto v MŠ vloni neslavili padesátku, oslava byla naplánována až na dobu po rekonstrukci. Náměstek primátora Martin Soukup 30. září slavnostně přestřihl pásku od nově zrekonstruovaných prostor.

   

Foto z MŠ Albertova - oslava výročí

Součástí oslavy výročí je i výstava dobových hraček. Nejstarší vystavenou hračkou je medvídek, kterému je teď 56 let.

   Foto z MŠ Albertova - oslava výročí

V rámci oslav byly k vidění i tzv. "živé obrazy", k jejichž vytvoření se vedení MŠ ve dnech 15. - 19. září inspirovalo při návštěvě muzea v italském partnerském městě Alessandria. Na snímku je zachycena Eva Hrubá v expozici starých hraček. 

   

Foto z MŠ Albertova - oslava výročí

Další z "živých obrazů" v MŠ Albertova. Na snímku je Ivona Struhařová, ředitelka MŠ Kampanova.

   

Foto z MŠ Albertova - oslava výročí

Bývalí žáci MŠ Albertova se mohli v rámci oslav zapsat do pamětní knihy. Výše uvedený text do knihy napsal náměstek primátora Martin Soukup, který na tuto školku vzpomíná rád.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty