Metz (Francie)

Partnerské město od: 1. 12. 2001

Počet obyvatel: přes 120 tisíc

Vzdálenost z Hradce Králové: přibližně 820 km

Webové stránky: www.mairie-metz.fr

Méty leží v oblasti Lotrinska v severovýchodní Francii, nedaleko francouzsko-německých hranic v sousedství dalších významných evropských metropolí, francouzského Nancy, německého Saarbrückenu a Luxembourgu.

Svou polohou jsou Méty předurčeny k prolínání kultur. Jako na houpačce se zde měnili panovníci a režimy, což sebou přineslo i nesmazatelné stopy v atmosféře i architektuře města. Dominantou města je bezesporu gotická Katedrála Sv. Štěpána (St-Etienne) z 13. - 16. století. Se svou 42 metrů vysokou chrámovou lodí je třetí nejvyšší ve Francii a také vitráže, jejichž stáří se pohybuje od 13. do 20. století, patří ke světovým unikátům. Podle legendy, původní kaple, na místě dnešní katedrály, jako jediná stavba zázračně přežila i vpád Hunů do města v roce 451. Méty jsou také již od třetího století sídlem biskupů. Jednou z linek spojujících Méty s českými zeměmi bylo vyhlášení Zlaté buly Karla IV. v roce 1356 právě v Métách. Ta mj. potvrzovala nezávislé a svrchované postavení českého krále a českého státu. Mezi významné instituce v Métách patří také nejstarší stále funkční francouzské divadlo z 18. století postavené na náměstí Komedie.

Za zmínku nepochybně stojí i Univerzita Paula Verlaina založená v 70. letech 20. století a pojmenovaná po métském rodákovi, jednom z nejznámějších prokletých básníků. Na univerzitě Paula Verlaina mohou v rámci programu Erasmus studovat také studenti Fakulty informatiky a managmentu Univerzity Hradec Králové. Spolupráce mezi oběma městy probíhá kromě oblasti vzdělání, která se samozřejmě neomezuje jen na spolupráci univerzit, také v oblasti kultury. Zástupci Hradce Králové se pravidelně účastní tradičních Slavností Mirabelek, které se pořádají na oslavu mirabelky, jakožto symbolu lotrinského kulinářského umění. Zástupci Mét navštěvují Královéhradecké slavností sborového zpěvu nebo Konferenci partnerských měst.

V červnu 2016 u příležitosti připomínky 150. výročí bitvy u Hradce Králové přijeli do Hradce Králové zástupci partnerských měst včetně Metz. Zúčastnili se vzpomínkových akcí a poklonili se památce obětí bitvy u památníku Baterie mrtvých.

V září 2013  se do Hradce Králové sjeli zástupci partnerských města u příležitosti oslav královny Elišky. Konkrétně to byla Banská Bystrica, Černihiv, Giessen, Méty, Wroclaw a spolupracující město Montana. Na pracovním jednání zástupci města Metz byla nabídnuta spolupráce v oblasti budování dopravní infrastruktury ve městě.

V srpnu 2012 navštívila náměstkyně primátora, Ing. Anna Maclová, partnerské město Metz u příležitostí oslava dnů města a slavnosti Mirabelek.

Hradečtí umělci na NuitBlanche (Černé noci)

http://www.nuitblanchemetz.com/

Slavnosti Mirabelek

http://www.mairie-metz.fr/metz2/evenement/mirabelle

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty