Meteorologové hlásí oteplení, sníh začne mizet, objem vody se navýší

Povodně Podle pravidelné zprávy ČHMÚ z počátku tohoto týdne je odhad celkového množství sněhových zásob na území Česka 5.03 miliardy m3, což představuje v průměru 63,8 mm (63,8 litru na jeden metr čtvereční). Zpráva uvádí, že objem vody v Královéhradeckém kraji celkem je 405.7 mil.m3.  Pro představu, přehradu Les Království u Dvora Králové nad Labem by sněhová pokrývka z našeho regionu naplnila téměř 44krát.

Každoročně se v této době vyskytují problémy spojené s odtáváním sněhu, což může mít za následek mj. zatopené sklepy nemovitostí či jen velká množství vody na loukách, v lesích i na plochách ve městě. Hradec Králové má protipovodňová opatření na velkých tocích dokončena. Systém ochranných hrází Orlice a Labe v Hradci Králové byl vybudován současně s výstavbou úprav koryt obou toků po zrušení hradecké pevnosti po roce 1884. V letech 1908 až 1914 se podařilo prosadit a uskutečnit rozsáhlou úpravu obou řek, kdy byly především odstraněny pevnostní jezy a pevnostní most a toky tak získaly dnešní podobu. Byl také vytvořen unikátní systém odvodňovacích příkopů, který umožnil realizaci rozsáhlých urbanistických projektů, na které je město nyní právem pyšné.  Po povodních v 90. letech minulého století byly opraveny ochranné hráze na Orlici i hráze proti proudu Labe, kde součástí bylo i zvýšení hrází podél Piletického potoka a výstavba ochranných hrází u Věkoš.

Při náhlém tání velkého množství sněhu ve městě a okolí představují riziko i menší toky. Při výstavbě panelových sídlišť i při stavebním boomu v posledních letech došlo na mnoha místech města k narušení systému odvodňovacích příkopů a tím i jejich funkce. Proto se město Hradec Králové v roce 2008 rozhodlo navázat na původní tradici, a po sto letech dochází k systematickému přepočítání všech vodních cest pro průchody dešťů i vody z náhlých tání sněhu. Na základě matematického modelu jsou postupně identifikována problematická místa a je možné navrhovat efektivní a systémová řešení. Postupně bude takto zpracováno celé území města. Studie odtokových poměrů řeší nakládání se srážkovými vodami nejen z pohledu množství, ale zabývá se i vlivem systému odvodnění na kvalitu vody v tocích. Část srážkových vod je odváděna splaškovou kanalizací a při přívalových deštích je voda, kterou kanalizace nepojme, vypouštěna tzv. odlehčovacími komorami do toků. „Všem občanům, kteří reagovali na naši podzimní výzvu v informačním zpravodaji Radnice a nahlásili problémy, které se s vodou v jejich okolí vyskytovaly, děkujeme. Tyto informace jsou velmi cenné pro verifikaci modelu odvodnění a tak pomáhají k propracovanější ochraně majetku města i občanů před neblahými účinky vody“, doplnila k projektu náměstkyně primátora Pavla Finfrlová, odpovědná za životní prostředí a majetek města.

Aby došlo k výrazné eliminaci projevů rizikového tání sněhu, odvezly Technické služby z města 20 tis. m3 sněhu a v této činnosti pokračují i nadále.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty