Městské hradby jsou postupně rekonstruovány

Hradby V současné době jsou v plném proudu opravy hradeb pod kanovnickými domy, které jsou z větší části financovány ze zdrojů Evropské unie. I tyto hradby budou přístupné veřejnosti.

„Hradby pod kanovnickými domy byly dosud veřejnosti nepřístupné – to se ale změní. Vchod na terasy bude možný z jedné strany v patře schodiště Bono publico, z druhé strany pak budou moci lidé na terasy chodit od Gočárova schodiště, kde již branka byla. Gočár se zpřístupněním teras počítal. Vznikne tak další krásné místo k oddechu a odpočinku nejen pro Hradečany, ale i pro návštěvníky města. Budou tam lavičky a fontána,“ řekl náměstek primátora Martin Soukup.

Dodal, že dále město řeší opravu hradeb u Adalbertina. „Hradby v této části města jsou teď zpevněny dřevěným pažením a připravuje se zadání projektové dokumentace na jejich rekonstrukci. Současně také hledáme možný zdroj financování. Pokračovat se bude muset i v rekonstrukci části severních teras, kde se opravy dělaly v devadesátých letech, ale použitý materiál nebyl pro tuto rekonstrukci vhodný,“ uvedl Soukup.

Hradby

Projekt Hradby - rekonstrukce je zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje města“, aktivita 2.1.3 Ochrana a obnova památek a historických objektů. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

Image

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty