Městská policie pořádá Akademii seniorů

městská policie Hradec Králové Oddělení prevence kriminality Městské policie HK zahájilo nový projekt věnovaný seniorům, nazvaný „Akademie seniorů“ .

Jedná se o program postavený na vybraných aktuálních tématech, které jsou přednášeny v samostatných blocích. Cílem je zvýšení právního povědomí a získání praktických znalostí, které mají zvýšit bezpečnost seniorů. Na závěr, po absolvování všech přednáškových bloků, obdrží každý senior diplom. Jednotlivé přednáškové bloky budou probíhat ve stanovených cyklech.  Lektory budou strážníci oddělení prevence kriminality, kteří na jednotlivé přednášky pozvou externí odborníky z daných oborů i poskytovatele služeb, souvisejících s touto problematikou.

První přednáška, která tento projekt oficiálně zahájila, proběhla 9. června 2010 v Klubu seniorů v objektu Harmonie II. Jejím tématem bylo „Bezpečné chování a předcházení rizik“. Přednáška měla velmi dobrý ohlas. Pro zachování efektivity přednáší lektoři MP HK pro menší, uzavřené skupiny seniorů. Další přednáškové bloky budou navazovat na podzim, kdy se Klub seniorů opět sejde.

Současný program Akademie seniorů se skládá ze čtyř samostatných přednáškových bloků:

1. téma: Bezpečné chování - pro seniory a zdravotně handicapované

2. téma: Domácí násilí pro - seniory a zdravotně handicapované

3. téma: Pravidla silničního provozu - pro seniory a zdravotně handicapované

4. téma: Vznik a kompetence městské policie

Další připravovaná témata pro následující rok:

5. téma: Problematika trestných činů a přestupků

6. téma: První pomoc

7: téma: Padělky

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty