Hradec Králové získal evropské peníze na zateplení základních škol

Budova ZŠ Habrmanova Statutární město Hradec Králové se může pochlubit dalším úspěchem při získávání finančních prostředků z evropských fondů. Tentokrát se podařilo získat dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt zateplení ZŠ Habrmanova a ZŠ Bezručova ve výši 24,1 mil. Kč, což odpovídá 90 % celkových uznatelných nákladů. Projekt byl zahájen dne 13. července 2010 realizací stavby na ZŠ Habrmanova, kterou dělá firma CGM Czech a.s., vítěz výběrového řízení. Firma STAKO spol. s r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení na ZŠ Bezručova, bude projekt realizovat v příštím roce.

Obě akce se uskuteční v době letních prázdnin. Cílem projektu je snížit energetickou náročnost budov hradeckých ZŠ Habrmanova a ZŠ Bezručova. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn a střešní konstrukce a výměně výplní pavilonu obou škol.

„ZŠ Bezručova a Habrmanova budou zateplovány díky Integrovanému plánu rozvoje města, který jsme zpracovali. Ve školách se budou vyměňovat okna, dojde i k zateplení fasád a rekonstrukci a zateplení střech. Školy získají pěkné barevné fasády, díky čemuž budou školní budovy na první pohled rozpoznatelné, což je důležité z hlediska bezpečnosti. Barevná fasáda by totiž měla řidiče upozornit na to, že se v blízkosti mohou pohybovat děti,“ konstatoval náměstek primátora Martin Soukup.

Dodal, že si přeje, aby v budoucnu byly podobným způsobem rekonstruovány všechny základní a mateřské školy ve městě. „Opravit všechny školní budovy je finančně velice nákladný plán, který by se měl realizovat v řádu mnoha let. Město tyto opravit bude financovat z vlastních zdrojů, nesmíme ale zapomínat ani na vyhledávání příležitostí ke spolufinancování – pokud budou v budoucnu vypsány nějaké projekty na ministerstvu životního prostředí nebo na ministerstvu pro místní rozvoj či jinde, určitě jich využijeme. Myslím si, že všechny hradecké školy si to zaslouží – už také proto, že město Hradec Králové zvítězilo v celostátní soutěži Obec přátelská celé rodině,“ řekl Martin Soukup.

             

  

  

  

       

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Operační program Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.

Logo EU

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty