Město udělovalo plakety Jana Amose Komenského

Foto z oslavy Dne učitelů Jubilejní desátý ročník setkání pedagogů u příležitosti Dne učitelů se konal 25. března v kině Centrál. V pestrém programu vystoupil režisér Zdeněk Troška, který vtipně zavzpomínal na své studijní úspěchy i nezdary, a hudební skupina Trdlo. V rámci programu dále náměstek primátora Martin Soukup za vedení města ocenil šest ředitelek a vedoucích učitelek hradeckých mateřských škol, kterým tak veřejně poděkoval za jejich dlouholetou práci.

Plaketu Jana Amose Komenského za celoživotní přínos v oblasti výchovy a vzdělávání mládeže z rukou Martina Soukupa převzaly: Jitka Plegerová - ředitelka MŠ Věkoše, Helena Hrabaňová - ředitelka MŠ Kamarád – Veverkova, Helena Šestaubrová - ředitelka MŠ Třebechovická, Marie Dudková - ředitelka MŠ Čtyřlístek – Švendova a Jaroslava Valtrová - vedoucí učitelka MŠ Plácky. Dodatečně bude plaketa předána i Věře Slezákové, vedoucí učitelce MŠ Škroupova, která se slavnostního odpoledne nemohla zúčastnit.

Plakety Jana Amose Komenského město ředitelkám a vedoucím učitelkám hradeckých mateřských a základních škol začalo udělovat v loňském roce. „Myslím si, že toto ocenění je vedením škol vnímáno jako prestižní. Při předávání plaket nechyběly známky dojetí,“ řekl Martin Soukup.

Oslava Dne učitelů se již v Hradci Králové stala tradiční akcí. „Rád bych touto cestou poděkoval nejen vedoucí magistrátního odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže Aleně Synkové a pracovníkům jejího odboru, ale také pracovníkům hradecké pobočky Národního institutu pro další vzdělávání, jmenovitě především Haně Žatečkové. Bez jejich úsilí by se tato akce nekonala. Za zorganizování všech ročníků jim skutečně patří velké poděkování,“ konstatoval náměstek Soukup.

Na oslavě Dne učitelů za náročnou práci poděkoval rovněž učitelům. Každý z nich tradičně dostal při vstupu do kina růži. „Všem pedagogům a pedagogickým pracovníkům přeji hodně optimismu, radosti a vytrvalosti při jejich nelehkém úkolu, kterým vzdělávání dětí a mládeže bezesporu je,“ dodal Martin Soukup.

„Ocenění mi udělalo ohromnou radost. Myslela jsem si, že si to ani nezasloužím. Bylo to moc příjemné, milé, hezké a na vysoké úrovni,“ uvedla držitelka plakety Jaroslava Valtrová z MŠ Plácky.

Foto z oslavy Dne učitelů

Foto z oslavy Dne učitelů

Foto z oslavy Dne učitelů

Foto z oslavy Dne učitelů

Foto z oslavy Dne učitelů

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty