Město svobodného pohybu

Zrekonstruovaný přechod pro chodce Tak se jmenuje projekt, jehož cílem je a dále zůstává usnadnění podmínek pohybu občanů v řešeném území města tak, aby na trasách mezi veřejnými institucemi zejména v centru města, měli co nejméně bariér či překážek.

Cílem je vytvoření takových podmínek v daném území, které zajistí svobodný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace a které vyrovnají příležitosti v samotném pohybu osob. V souvislosti s tím ruku v ruce odstranění všech stávajících překážek a bariér na vybraných trasách.

Jedná se zejména o úpravy stávajících bariérových přechodů pro chodce s následnou rekonstrukcí a výměnou neodpovídajících povrchů chodníků. Během projektu dojde k instalaci informačních prvků tak, aby byla zajištěna i prostorová orientace ke vstupům do jednotlivých objektů občanské vybavenosti na trase.

Jde o další krok, který usnadní pohyb po městě nejen vozíčkářům, ale třeba i seniorům či rodičům s kočárky. Městu se podařilo realizovat etapy A - C za významné finanční podpory Státního fondu dopravní infrastruktury. Realizace naplánované trasy D započne po schválení Radou města Hradce Králové letos na podzim.

Kudy městem bez překážek?

A - 2007
Trasa A propojuje prostoru před budovou Magistrátu města Hradec Králové
(MmHK) s kulturně společenským centrem „Adalbertinum“ podél Gajerových
kasáren a dále s budovou Lékařské Fakulty v Hradci Králové. Úpravy před budovou
MmHK budou realizovány samostatně v rámci celkového řešení tohoto
předprostoru.


B - 2008
Trasa B vede po Eliščině nábřeží do lokality Aldis. Na této trase se nachází
např. budova České spořitelny, Muzea Východních Čech, Filharmonie v Hradci
Králové a městských lázní včetně bazénu.


C - 2009
Trasou C je zajištěno propojení předprostoru u budovy MmHK s Krajským
soudem a dále s objekty na Pospíšilově tř. (Gymnázium B. Němcové, SPŠ stavební,
pošta, LDN).


D - 2010
Na pravém břehu řeky Labe je vedení bezbariérových tras navrženo zejména
u komplexu škol na Tylové nábřeží s jejich propojením na Ulrichovo náměstí
a dále ulicí K. H. Máchy a Klumparova ke kulturnímu domu Střelnice.

Mimo dotační část akce Město svobodného pohybu TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ převádějí bariérové chodecké přechody na přechody bezbariérové s vodícími prvky pro nevidomé, a to z běžných výdajů organizace. Součástí těchto stavebních úprav chodeckých přechodů a míst pro přecházení bylo také v některých případech provedeno přisvětlení chodeckých přechodů viz seznam níže:

2007

Komenského - 1 x snížené obruby, slepecká dlažba

Nerudova - 3 x snížené obruby, slepecká dlažba

M. Horákové - 2 x snížené obruby, slepecká dlažba

V Koutech - 1 x snížené obruby, slepecká dlažba

Pražská - 1 x snížené obruby, slepecká dlažba

Na Kotli - 5 x snížené obruby, slepecká dlažba

Gočárova tř. - 3 x snížené obruby, slepecká dlažba

Dvorská - 2 x snížené obruby, slepecká dlažba

Divišova - 2 x snížené obruby, slepecká dlažba

2008

Pospíšilova - 1 x snížené obruby, slepecká dlažba

Sezemická - 4 x snížené obruby, slepecká dlažba

Habrmanova - 2 x snížené obruby, slepecká dlažba

Anenské nám. - 3 x snížené obruby, slepecká dlažba

M. Horákové - 6 x snížené obruby, slepecká dlažba

SNP - 10 x snížené obruby, slepecká dlažba

Štefánikova - 4 x snížené obruby, slepecká dlažba vč. 6 ks přisvětlení

tř. Karla IV. - 6 x snížené obruby, slepecká dlažba

Pardubická - 1 x snížené obruby, slepecká dlažba

Brožíkova - 2 x snížené obruby, slepecká dlažba

J. Purkyně - 2 x snížené obruby, slepecká dlažba

Labská Kotlina - 12 x snížené obruby, slepecká dlažba

2009

Mrštíkova 2 x snížené obruby, slepecká dlažba, 4 ks přisvětlení

Pouchovská - 2 x nížené obruby, slepecká dlažba, 2 ks přisvětlení

Palachova - 2 x snížené obruby, slepecká dlažba , 2 ks přisvětlení

Rusecká - 2 x snížené obruby, slepecká dlažba

Jánošíkova - 2 x snížené obruby, slepecká dlažba

Na Rybárně x Jungmannova - 3 x snížené obruby, slepecká dlažba, 1 ks přisvětlení

Jungmannova - 6 x snížené obruby, slepecká dlažba

J. Purkyně - 4 x snížené obruby, slepecká dlažba

U Křížku - 2 x snížené obruby, slepecká dlažba

Gagarinova - 2 x snížené obruby, slepecká dlažba

Hradecká - 1 x snížené obruby, slepecká dlažba

Markovická - 2 x snížené obruby, slepecká dlažba

2010

Sekaninova - 4 x snížené obruby, slepecká dlažba

Mrštíkova - 4 x snížené obruby, slepecká dlažba

Velká - 1 x doplnění slepecké dlažby

Malšovická - 2 x snížené obruby, slepecká dlažba

Gagarinova 4 x snížené obruby, slepecká dlažba

Husova - 3 x snížené obruby, slepecká dlažba

Višňová - 2 x snížené obruby

Ak. Bedrny - 6 x snížené obruby, slepecká dlažba

Fr. Šrámka - 1x snížené obruby, slepecká dlažba

Město svobodného pohybuMěsto svobodného pohybuMěsto svobodného pohybuMěsto svobodného pohybuMěsto svobodného pohybuMěsto svobodného pohybu

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty