Město plánuje výstavbu seniorparků

Ing. Martin Soukup, náměstek primátora V posledních letech se město zaměřovalo mimo jiné na budování a rekonstrukce dětských hřišť, v současné době však plánuje vybudování několika seniorparků, což jsou plochy podobné dětským hřištím, ovšem místo herních prvků na nich bude moci široká veřejnost zdarma využívat různé posilovací stroje, které jsou určeny pro venkovní použití.

„Zatímco dětská hřiště slouží dětem, seniorparky, které jsou nazývány také fitparky, budou využívat především dospělí, včetně seniorů. V současné době jednáme o tom, kde by tyto seniorparky mohly vzniknout. První z nich bychom chtěli otevřít v blízkosti domů zvláštního určení Harmonie I a Harmonie II. Některé seniorparky by však mohly být i v blízkosti stávajících dětských hřišť – zatímco si větší děti budou hrát například na prolézačkách, rodiče či prarodiče si budou moci trochu zacvičit a tím si udržovat či zlepšovat svou kondici,“ konstatoval náměstek primátora Martin Soukup.

Předpokládá, že venkovní posilovací stroje budou využívat nejen dospělí, ale také mládež. „Celkové náklady na vybudování seniorparku jsou srovnatelné s náklady na výstavbu standardního dětského hřiště.  Nový seniorpark by tedy stál jeden až dva miliony korun. Pokud bude jednotlivý posilovací stroj umisťován jako doplněk pro dospělé k dětskému hřišti, pak samozřejmě náklady budou podstatně nižší – jeden stroj vyjde na několik desítek tisíc korun, dle druhu,“ řekl Martin Soukup. Zdůraznil, že jednotlivé posilovací stroje jsou bezpečné – mají certifikaci.

Dětská hřiště jsou v České republice velmi rozšířena, ale o seniorparcích se to zatím říci nedá. V Hradci Králové by první seniorpark v rámci pilotního projektu mohl vzniknout už v roce 2011. „Pokusíme se finanční prostředky zařadit do rozpočtu,“ uvedl náměstek Soukup.

To, že město různými způsoby podporuje všechny generace obyvatel, ocenili i porotci prestižní celostátní soutěže Obec přátelská celé rodině, kterou Hradec Králové v loňském roce vyhrál.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty