Město plánuje výrazné investice do škol

Foto z výjezdní rady města Členové rady města Hradce Králové 16. března v rámci svého výjezdního zasedání navštívili některá školská zařízení, v nichž se seznamovali s realizovanými investičními akcemi i s aktuálními potřebami jednotlivých školských zařízení.

Město se v současné době stará o 54 budov MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM. „Nutné investice, které by měly v letech 2010 až 2014 směřovat do hradeckých škol a školských zařízení, plánujeme zhruba na 530 milionů korun. Z toho přibližně sto milionů si vyžádá výměna oken v budovách ZŠ, MŠ, ZUŠ a DDM. Celkem 150 milionů by mělo jít na připravovanou pasportizaci školních jídelen. Dalších sto milionů půjde na zateplení budov a výměnu oken v ZŠ Bezručova a ZŠ Habrmanova, přičemž s touto investicí se počítá v rámci Integrovaného plánu rozvoje města,“ řekl náměstek primátora Martin Soukup.

Dodal, že dalších 80 milionů korun by mělo směřovat do výstavby dětských hřišť u MŠ a ZŠ a do revitalizace stávajících hřišť u škol. Na 40 milionů je vyčíslena přestavba ZUŠ Na Střezině, 35 milionů má stát výstavba nové školky v Podzámčí a přestavba MŠ Montessori si vyžádá zhruba 25 milionů.

V MŠ Montessori při ZŠ Úprkova členové městské rady diskutovali o plánované rekonstrukci školky a navýšení její kapacity zhruba o patnáct míst. V MŠ Urxova se radní seznámili s havarijním stavem části objektu, ve které se projevují problémy se statikou a například v ZŠ Bezručova hovořili mimo jiné o projektu na výstavbu sportovišť, které budou v areálu této školy, v těsném sousedství tělocvičny. „Vznikne několik víceúčelových hřišť – jedno na volejbal a minikopanou, druhé na streetball a skok vysoký, naplánován je také prostor pro vrh koulí, součástí projektu je i šedesátimetrová běžecká dráha a prostor pro skok do dálky. Pokud vše dopadne dobře, hřiště by se mělo začít stavět letos v létě,“ řekl František Obr, ředitel ZŠ Bezručova.

Doplňme, že město v současné době zřizuje celkem 29 mateřských škol (10 MŠ má právní subjektivitu, 7 MŠ je sloučeno s jinými MŠ a 12 MŠ patří pod základní školy), dále zřizuje 17 ZŠ, dvě ZUŠ a jeden dům dětí a mládeže.

Foto z výjezdní rady města

Foto z výjezdní rady města

Foto z výjezdní rady města

Foto z výjezdní rady města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty