Město nezapomíná ani na seniory

Foto z festivalu Rock for People Hradec Králové je město přátelské lidem všech generací, což v roce 2009 ocenili i porotci prestižní celostátní soutěže Obec přátelské celé rodině, kterou Hradec Králové vloni vyhrál.  Co se v Hradci pro seniory dělá? Plánuje se výstavba senior fit parků, pokračují kurzy Internet pro seniory – seniorhk.cz, městem jezdí nízkopodlažní autobusy, v rámci grantů jsou finančně podporovány například nejrůznější organizace poskytující sociální služby. A to daleka není vše.

V soutěži „Obec přátelská celé rodině“ Hradec vyhrál milion

Život ve městě se dá hodnotit z různých hledisek, porotci celostátní soutěže Obec přátelská celé rodině však měli na všechna města stejný „metr“. V každém městě, které se do soutěže přihlásilo, hodnotili, jaké podmínky jsou ve městě v různých oblastech vytvořeny pro rodiny, konkrétně pro všechny členy rodin – od malých dětí až po seniory.

V loňském roce byla kladně hodnocena i podpora služeb poskytovaných seniorům a dalším skupinám obyvatel, například zdravotně postiženým lidem.

„Získaného ocenění si velmi vážíme. Pro město znamená nejen prestiž, ale také zisk jednoho milionu korun. Výhru Hradec Králové dostal například díky bezbariérovým autobusům městské hromadné dopravy, systému rozvoje sociálních služeb formou komunitního plánování, projektu Internet pro seniory – seniorhk.cz, systému prevence kriminality, budování bezbariérových přechodů pro chodce, také například díky řadě kulturních akcí, které jsou určeny celým rodinám,“ uvedl náměstek primátora Martin Soukup.

Senior fit parky – venkovní „fitka“ pro dospělé

Město v současné době plánuje výstavbu zcela nových senior fit parků. Jedná se o plochy podobné dětským hřištím, jenže místo herních prvků na nich bude moci široká veřejnost zdarma využívat různé posilovací stroje, které jsou určeny pro venkovní použití. V názvu je sice slovo „senior“, ovšem stroje jsou určeny nejen důchodcům, ale všem lidem, kromě dětí.

„Teď jednáme o tom, kde by tyto senior fit parky mohly vzniknout. První z nich bychom chtěli otevřít v blízkosti domů zvláštního určení Harmonie I a Harmonie II. Některé senior fit parky by však mohly být i v okolí stávajících dětských hřišť – zatímco si větší děti budou hrát například na prolézačkách, rodiče či prarodiče si budou moci trochu zacvičit a tím si udržovat či zlepšovat svou kondici,“ konstatoval náměstek primátora Martin Soukup.

Předpokládá, že venkovní posilovací stroje budou využívat nejen dospělí, ale také mládež.

Dětská hřiště jsou v České republice velmi rozšířena, ale o senior fit parcích se to zatím říci nedá. V Hradci Králové by první senior fit park v rámci pilotního projektu mohl vzniknout už v roce 2011. „Pokusíme se finanční prostředky zařadit do rozpočtu,“ uvedl náměstek Soukup.

DPS Bezručova a Zámostí se dočkaly rekonstrukce

Nemálo finančních prostředků směřovalo do rekonstrukcí domů s pečovatelskou službou (DPS) Bezručova a Zámostí, v nichž žijí senioři a zdravotně postižení lidé.

DPS v Bezručově ulici byl kompletně zrekonstruován v roce 2006, jeho oprava, která byla financována z rozpočtu města, stála zhruba patnáct milionů. V tomto domě je teď 15 bytů, z toho dva byty v přízemí jsou plně bezbariérové. U domu je nájezd a v domě plošina pro vozíčkáře.

V roce 2008 byl po rozsáhlé rekonstrukci uveden do provozu DPS Zámostí. V tomto domě byl začátkem letošního roku otevřen i denní stacionář, v němž je vybavená místnost pro denní pobyt seniorů, nechybí ani jídelna, do které je zajištěn dovoz obědů. Ve stacionáři je také základní hygienické vybavení.

„Podstatou denního stacionáře je umožnit rodinám soužití se svými starými rodiči tak, aby nemuseli zásadním způsobem měnit chod domácnosti nebo žádat ústavní péči v době, kdy to není například ze zdravotního hlediska nutné. Zároveň stacionář nabízí seniorům aktivní trávení volného času a krátkodobou změnou prostředí působí i na psychiku člověka,“ řekl Martin Soukup.

O projekt Internet pro seniory – seniorhk.cz je zájem

Projekt Internet pro seniory – seniorhk.cz je velmi oblíben, o čemž svědčí stálý vysoký zájem seniorů o výuku práce na počítači. Tento projekt je specifický tím, že seniory v kurzu neučí pedagogové, ale žáci hradeckých základních škol, samozřejmě pod dohledem pedagogů.

Kvůli vzrůstajícím nárokům seniorů město letos otevřelo nejen kurzy pro začátečníky, ale také devět kurzů pro pokročilé. „V naší škole jsme učili začátečníky i pokročilé. Dříve byli senioři rádi, když se naučili posílat e-maily a prohlížet internetové stránky, dnes už chtějí i informace o internetovém bankovnictví, chtějí také například umět stahovat hudbu a filmy,“ uvedla Alena Hradílková, ředitelka ZŠ Jiráskovo náměstí.

Foto ze zakončení kurzu Internet pro seniory

„Jsem rád, že jsem se díky městu mohl v ovládání počítače zdokonalovat. Když jsem byl mladý, počítače vůbec nebyly. Pořídil jsem si ho až s odchodem do penze. Kdybych se ve znalostech nezdokonaloval, měl bych doma počítač jen jako kus nábytku,“ řekl Zdeněk Fabík, který v červnu převzal certifikát o absolvování kurzu.

Vzhledem k velkému zájmu seniorů chce město v projektu Internet pro seniory – seniorhk.cz pokračovat i v dalších letech.

Bohatá síť sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel

Hradec Králové se může právě pyšnit velmi bohatou sítí kvalitních sociálních služeb, o čemž vypovídá i obsáhlá publikace vydaná v rámci edice Radnice, která se jmenuje Sociální služby v Hradci Králové, přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních situacích.

Tato ucelená publikace je přehledem poskytovatelů služeb pro uvedené cílové skupiny obyvatel. Veřejnost si ji může zdarma vyzvednout v budově magistrátu - v sekretariátu odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Je rovněž bezplatně ke stažení na webu města. K dispozici je i v informačních centrech Hradce Králové.

Ing. Martin Soukup s novými publikacemi

Rozvoj sociálních služeb na území Hradce Králové je dlouhodobý proces, který je intenzivně plánován.

Stávající vedení města realizovalo 2. plán sociálních a souvisejících služeb města Hradce Králové pro období 2007 – 2009, v současné době byl schválen již 3. plán sociálních a souvisejících služeb města Hradce Králové pro období 2010 – 2012.

„Jedná se o aktuální rozvojový dokument, který obsahuje souhrnné informace a přehledy žádoucích a žádaných služeb pro jednotlivé cílové skupiny občanů města,“ uvedl Martin Soukup.

Blokace lokalit s ohledem na demografický vývoj a růst počtu seniorů

„Dle demografické křivky je zřejmé, že se bude v nadcházejících desetiletích zvyšovat počet seniorů, zejména pak seniorů nad 85 let. Proto jsme se zasadili o to, aby některé lokality ve městě byly zablokovány pro rozvoj sociálních služeb určených především pro tuto cílovou skupinu,“ řekl Marek Šimůnek, ředitel úřadu pro grantovou politiku města a současně vedoucí magistrátního odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Sedm ploch je v současné době považováno za neprodejné a nesměnitelné, přičemž odbor hlavního architekta má díky usnesení zastupitelstva města za úkol začlenit tyto lokality pro daný účel i v nově připravovaném územním plánu města.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty