Město musí platit za odvoz velkoobjemového odpadu vyhozeného u kontejnerů

mesto.png Stává se, že lidé vyhazují velkoobjemový komunální odpad, například staré ledničky, matrace, nábytek a podobně, vedle kontejnerů nebo popelnic, kolem kterých tak vzniká nepořádek. Tento odpad by ovšem lidé neměli dávat ke kontejnerům, ale vozit ho do sběrných dvorů. Při standardních svozech nemohou Hradecké služby velkoobjemový odpad odvážet, proto na dané místo musí vždy vyjíždět jiné auto, což město ročně stojí navíc zhruba 240 tisíc korun.

Na základě smlouvy budou Hradecké služby při pravidelných svozech komunálního odpadu dělat monitoring výskytu velkoobjemového odpadu u míst s kontejnery – pracovníci Hradeckých služeb vše nafotí a dle svého svozového plánu jednotlivá místa uklidí.

„Pokud by občané velkoobjemový odpad vozili do sběrných dvorů, kde ho mohou odevzdat bezplatně, město by měsíčně ušetřilo zhruba dvacet tisíc korun. Tyto peníze by mohly být využity jiným způsobem, například na údržbu komunikací,“ řekl Jan Kolomazník, vedoucí odboru samosprávných činností města.

Největší problémy s velkoobjemovými odpady jsou na sídlištích. „Kolem rodinných domků problémy s velkoobjemovým odpadem většinou nevznikají, ovšem na velkých sídlištích se s nimi setkáváme často. A to i přesto, že lidé mohou bezplatně využívat nejen sběrné dvory, ale také jarní a podzimní svozy velkoobjemového odpadu,“ konstatoval Martin Soukup, náměstek primátora pro správu majetku a městské organizace.

U kontejnerů se objevuje i stavební suť – ta se ani na sběrných dvorech neodevzdává zdarma, nicméně když ji někdo nechá u kontejnerů, musí za její odvoz a likvidaci platit město.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty