Medaile města Hradce Králové

Avers medaile zobrazuje znak České země, plastiku lva a původní znak města Hradec Králové – písmeno velké G. Reversní strana má ve svém středu umístěnu keramickou sochu ženy Stanislava a Vojtěcha Suchardových, kterou vytvořili v letech 1909-1912 pro průčelí Muzea východních Čech, podle návrhu architekta Jan Kotěry. Věž vlevo je jedna z věží kostela Nanebevzetí Panny Marie. Jde o barokní jezuitský kostel od Carla Luraga, postavený v letech 1654-1666. Zobrazená věž byla postavena až v roce 1857. Pravá věž je z katedrály sv. Ducha, založené roku 1307.

Medaile - aversMedaile - avers

Medaile - reversMedaile - reversNahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty