Sociální služby

Zde najdete základní informace o sociálních službách včetně jejich lokalizace v Hradci Králové. Jednotlivé služby lze vyhledávat podle mnoha kriterií - dle názvu, typu služby či cílové skupiny. Nalezená střediska lze zobrazit v mapě. V mapě lze vybírat jednotlivá střediska a nechat si aplikací zobrazit podrobnější informace.

Vrstva bezbariérových objektů a přechodů je vytvořena místním šetřením a následným mapováním architektonických a orientačních bariér u veřejných staveb. Cílovým klientem projektu jsou občané se zdravotním postižením města Hradec Králové, kteří jsou ohroženi sociální exkluzí v důsledku nedostatečného řešení přístupnosti veřejných budov a dalších staveb občanského vybavení. Mapování bylo provedeno v rámci akce, která probíhala v období 1.7.2006 -- 28.2.2007 na území 35 obcí Královéhradeckého kraje a byla spolufinancována Evropskou unií. Více na www.czphk.cz.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty