Vyhodnocení průzkumů veřejných prostorů a založení časových řad

Tato aplikace seznamuje s výsledky sčítání chodců ve vybraných uličních profilech a mapování chování osob na 8 veřejných prostranstvích Hradce Králové.

První průzkum veřejných prostorů na území města se uskutečnil v roce 2001. Od té doby proběhlo ještě 5 sčítání (2002, 2003 a 2005) a další budou následovat. V roce 2004 byla jednotlivá sčítání vyhodnocena a založeny časové řady. Ty budou sloužit ke sledování trendů v chování obyvatel na veřejných prostranstvích a napomohou tak k účelnému vydávání prostředků určených ke zvelebování veřejných prostor města.
V interaktivní mapě jsou zobrazeny celkové počty chodců v daném uličním profilu a pod odkazy "hotlinku" grafy denního průběhu této hodnoty a další informace o každém měřeném profilu či sledovaném místě. U mapování chování jsou rovněž nastíněny činnosti vykonávané lidmi, kteří se pohybovali ve sledovaném prostoru.

V aplikaci je také doplněn popis historie sčítacích míst.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty