Krizové řízení

Projekt plní funkci doplňující mapové informace k internetovému dokumentu pod názvem Mimořádné události a krizové situace, který je součástí webových stránek města Hradec Králové. Přístupný je rovněž na informačních kioscích ve vestibulu budovy Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408.

Projekt má povahu veřejného dokumentu a neobsahuje žádné informace, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit životy a zdraví občanů města, činnost fyzických a právnických podnikajících osob nebo sloužit jako informační zdroj k teroristickým činům. Jeho účelem je poskytnout širší veřejnosti ucelenou základní informaci o předmětné problematice. Uveřejněná data podléhají pravidelné aktualizaci, která zajišťuje, aby jejich nepřesnosti byly omezeny na maximálně možnou míru. S případnými připomínkami, podněty či dotazy se obracejte na Odbor obrany a krizového řízení Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty