Indikátory ECI

Město Hradec Králové se na konci roku 2003 oficiálně přihlásilo podpisem tzv. Aalborgské charty k principům trvale udržitelného rozvoje vyjádřeným v Agendě 21 a zároveň k projektu Evropské komise „Společné evropské indikátory trvale udržitelného rozvoje“ (ECI).

Interaktivní GIS aplikace „Indikátory ECI“ Vám prozatím představuje výsledky ze dvou sledovaných indikátorů, a to:

Cesty dětí do škol

Podle společné evropské metodiky je hlavním cílem tohoto indikátoru určení převažujícího způsobu dopravy dětí z domova do školy a zpět. V našem městě jsme sledování indikátoru navíc rozšířili i o otázky týkající se bezpečnosti dětí a zjištění kritických míst, které děti při své každodenní cestě musejí překonávat. Sledování proběhlo mezi žáky základních škol v září 2003 v rámci tzv. „Týdne evropské mobility“ a zúčastnilo se ho 90% z oslovených 8 600 žáků základních škol.
Způsob dopravy dětí do škol byl sledován podle 5-ti možných způsobů: pěšky, na kole, MHD, autem a jiným způsobem, a to zvlášť za pěkného a zvlášť za špatného počasí.

Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb

Tento indikátor sleduje dostupnost bydlení od veřejných prostranství nebo jiných služeb (v okruhu 300 metrů nebo 15 minut chůze). Za veřejná prostranství jsou dle evropské metodiky považovány veřejné parky, zahrady či otevřená prostranství, které slouží pouze chodcům nebo cyklistům, vyjma zelených dopravních ostrůvků nebo dělících pásů, a hřbitovů, a nezastřešená sportovní zařízení bezplatně přístupná veřejnosti. Pro potřeby města Hradce Králové byla veřejná prostranství rozdělena na tři základní typy, a to veřejná prostranství 1. rekreační s převahou zeleně, 2. společenská a 3. obytná. Sledovanými službami potom jsou prodejny potravin, zastávky MHD, mateřské školy, základní školy, zdravotní služby a nádoby na separovaný odpad.

Aplikace „Indikátory ECI“ Vás seznamuje s výsledky obou sledovaných indikátorů.
U indikátoru „Cesty dětí do škol“ lze zobrazit jednotlivé základní školy a jejich spádovost. Data jsou vázaná na obydlené domy resp. na čísla popisná a jsou zobrazena v rastru čtverců o velikosti 100 x 100 m. Samostatně nebo společně lze zobrazit rovněž vrstvu se zákresem vytipovaných kritických míst. Výběrem nástroje „hotlink“ lze k jednotlivým objektům (školám i kritickým místům) v mapě zobrazit další informace. Nástrojem „I“ se pak zobrazí informace o zvoleném objektu. Legendu lze vyvolat ikonou v horní liště aplikace.

V druhé části aplikace je možné volit různý typ sledované služby či veřejného prostranství (dostupnost nádob na separovaný odpad, zdravotních středisek, základních a mateřských škol, zastávek MHD, prodejen potravin, sportovních zařízení a veřejných prostranství). Sledováním bylo zjištěno, že mnohem větší vypovídací hodnotu představuje metoda dostupnosti do 15 min chůze, což přepočteno na průměrnou rychlost 3 km/hod činí docházkovou vzdálenost 750 m. K dispozici je také zobrazení vrstvy se souhrnnou informací, která udává vyhodnocení bydliště vzhledem k dostupnosti všech služeb i veřejných prostranství. Z bodové škály vyplývá, že objekty s vyšším číslem typu mají lepší dostupnost než objekty s nižším typovým číslem.

Více informací o výsledcích sledovaných indikátorů Vám poskytnou pracovníci odboru strategie a rozvojových projektů města.
Společné evropské indikátory udržitelného života

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty