Lokalita Na Plachtě 3 vs. pořízení změny územního plánu

plachta Rada města Hradec Králové na svém prvním letošním zasedání souhlasila s variantou, kdy vyčká v této věci nejprve na rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody (kterým je Královéhradecký kraj) to bude závazným podkladem ke změně územního plánu č.221. Konečné rozhodnutí v této věci přísluší městskému zastupitelstvu.

Na Plachtě 1 – tuto přírodní památku vyhlásilo město Hradec Králové vyhláškou č. 9/1998 v květnu 1998. V rozsahu přírodní památky Na Plachtě 1 byla vyhlášena Evropsky významná lokalita nařízením vlády 371/2009 Sb., pod kódem CZ0523010.

Na Plachtě 2 - tuto přírodní památku zřídilo Ministerstvo životního prostředí v březnu 1998 vyhláškou č. 81/1998 Sb. V rozsahu přírodní památky Na Plachtě 2 byla vyhlášena Evropsky významná lokalita nařízením vlády 371/2009 Sb., také pod kódem CZ0523010. Jedná se o jeden společný kód pro obě přírodní památky s názvem Evropsky významné lokality „Na Plachtě“.

Na Plachtě 3 – koncem listopadu 2009 byla předána petice za vyhlášení přírodní památky Na Plachtě 3, jedná se pozemky, které městu nepatří a nikdy v historii nepatřily. Zastupitelstvo města Hradce Králové bude dne 26.ledna 2010 na svém 41. Zasedání rozhodovat o tom, zda zahájí proces změny územního plánu č.221 v rozsahu dle schématu nebo vyčká se změnou územního plánu na rozhodnutí orgánu ochrany přírody, kterým je v této věci již zmíněný Královéhradecký kraj.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty