Logotyp

Logotyp

Pro tvorbu logotypu města Hradec Králové tvůrci pracovali s myšlenkou vytvořit respektovanou a moderní alternativu, nikoli náhradu symbolu města pro marketingové a další projekty. Pro současný tradiční symbol je občas složité obstát tam, kde je obklopen mnohou komerční grafikou. Město Hradec Králové zaslouží logotyp, který bude respektovat jeho nádhernou historii a současně bude přítelem doby dnešní. Z tohoto a mimo jiné i ze samotného názvu vyplynulo, že půjde spíše o ostrý tvar. Hradec Králové má dle známých průzkumů mnoho atraktivních prvků a symbolů, které byly již mnohokrát při různých prezentacích užity. Pokouší se nalézt symbol, který nepodléhá trendům a typografii, je přátelský, ale zároveň důstojný.

Symbol:

Perspektivní vyjádření symbolu vyjadřuje pohyb, podprahovým způsobem sděluje, město žije. Barevné doplnění pak nabízí asociaci soutoku dvou řek obklopených zelení a nadčasovým urbanismem.

Text

HRADEC KRÁLOVÉ je text pro grafické ztvárnění dlouhý, myšlenku modifikovat jej jakkoli jsme byli nuceni opustit a zvolit jednoduchý moderní font při užití velkých písmen. Touto kombinací bylo dosaženo konečné rovnováhy.

Užívání logotypu

Užívání logotypu třetími subjekty je podmíněno souhlasem města vydaným na základě žádosti subjektu, která se podává písemně Kanceláři primátora. V případě udělení souhlasu budou žadateli poskytnuty podklady se správnou podobou logotypu a podmínkami užití.

Příjemci finanční podpory z rozpočtu města nežádají o souhlas, užívají logotyp při propagaci projektu, na který byla finanční podpora poskytnuta. Podmínky užití logotypu jsou v tomto případě upraveny v příslušné smlouvě o poskytnutí příspěvku. Podklady se správnou podobou logotypu obdrží subjekty na tom odboru magistrátu města, který podporu poskytl.

Logotyp města jako marketingová značka

  • Ztvárnění novodobého životního stylu
  • Závazný popis a grafická podoba jsou definovány v Manuálu logotypu města z roku 2009
  • Je registrovanou obchodní známkou

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty